Branżowa Szkoła I stopnia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Branżowa Szkoła I stopnia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Szkoła umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie pracownika wykwalifikowanego lub czeladnika.

Oferujemy przyszłym uczniom wiele rozwojowych kierunków kształcenia.
Są to kierunki, które zapewniają lepszy start w poszukiwaniu pracy na dzisiejszym rynku.

Podanie i kwestionariusz Branżowa Szkoła I stopnia (niepełnosprawność)

Kierunki kształcenia:

 • kucharz
 • drukarz offsetowy
 • ogrodnik
 • pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami (praktyka Sego Sp. z o.o. w Rybniku) NOWOŚĆ!

Praktykę można załatwić indywidualnie bądź z pomocą szkoły (praktyka w szkole).

Dla uczniów ze spektrum autyzmu oferujemy klasy 2-4 osobowe.

 • mało liczne klasy,
 • windę, podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • bogatą ofertę zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych (m.in. Biofeedback, Tomatis, Warnkego, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, rehabilitacje ruchowe i wiele innych),
 • możliwość korzystania z obiadów,
 • stały dostęp do pielęgniarki, pedagoga, psychologa,
 • zajęcia na basenie, siłowni
 • bogato wyposażone pracownie: komputerowe, ceramiki, kucharskie
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej oraz biblioteki
 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów europejskich
 • ciekawe zajęcia dydaktyczne
 • udział w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodowych, dyskotekach, wycieczkach
 • miłą i rodzinną atmosferę
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego.

Kryteria przyjęcia do szkoły

Aby zostać uczniem naszej szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie kierowane do szkoły oraz kwestionariusz osobowy
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane),
 • 3 zdjęcia,
 • opinia wychowawcy,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia ucznia