Projekty

Od 2006 roku Zespół Szkół nr 6 w Rybniku realizuje projekty współpracy partnerskiej z placówkami zagranicznymi. 

Początkowo szkoła realizowała projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” z placówkami z Niemiec, Islandii, Rumunii.  

Następnie ZS 6 w Rybniku nawiązał współpracę z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu Leonardo da Vinci. Zaowocowało to wspólnym partnerstwem z Turcją oraz Holandią.  

Wśród instytucji partnerskich było także Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, instytucje z Bułgarii, Włoch, Portugalii i Łotwy. 

Od roku 2016 z sukcesem szkoła realizuje projekty Erasmus + współpracując z Turcją, Grecją, Portugalią, Estonią, Łotwą, Litwą, Włochami, Rumunią.

W roku 2016 placówka po raz pierwszy uzyskała dofinansowanie w ramach projektu POWER, na szkolenie typu job shaddowing, którego celem było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów przysposobienia do pracy. Szkolenie miało miejsce w Hiszpanii. 

Ponadto „Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – Dla Dobra” wspierające działalność szkoły także ma swój udział w realizacji projektów unijnych (Leonardo da Vinci, Erasmus +), dzięki temu jeszcze większa ilość wychowanków może angażować się we współpracę europejską. 

Tematyka realizowanych projektów współpracy europejskiej jest różnorodna, ale wszystkie działania związane z ich realizacją mają jeden wspólny cel –  wielostronny rozwój podopiecznych placówki.