Rada rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku  w roku szkolnym 2023/2024

  • Izabela Chmiel – przewodnicząca Rady Rodziców
  • Anna Karbowska- zastępca Rady Rodziców
  • Ewelina Żurek – członek zarządu Rady Rodziców

Komisja Rewizyjna:

  • Katarzyna Rojek
  • Witold Kuczera

KONTO RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU

96 1090 0088 0000 0001 4440 1123