ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU

Nasza placówka zaprasza młodzież, która posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej ofercie mamy edukację dla uczniów w normie intelektualnej, niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz spektrum autyzmu w następujących typach szkół:

Aktualności

Wyniki konkursu wielkanocnego”Jajo Wielkanocne”

Wyniki konkursu wielkanocnego”Jajo Wielkanocne”

I miejsce ex aequo: Borowska Aleksandra - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, Hanna Mandrela - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Rybniku. II miejsce: Natalia Kwaśniak - Zespół Szkół...

“ICT Based Classes”w Paryżu

“ICT Based Classes”w Paryżu

Szkolenie w Paryżu odbywało się w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe "Mobilność edukacyjna" i przeprowadzone było przez Anatolia Education. Celem kursu było poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych w zakresie: nowatorskich metod pracy...

Zapraszamy na DNI OTWARTE!

Zapraszamy na DNI OTWARTE!

Do kogo skierowana jest prezentacja? Przede wszystkim do uczniów z problemami edukacyjnymi i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na spotkanie zapraszamy również nauczycieli i rodziców, którzy często stają przed koniecznością wyboru/rekomendacji...

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

ul. Małachowskiego 145,
44-251 Rybnik

Telefon:  (32) 457 – 70 – 98

Email: sekretariat@zs6rybnik.pl