ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU

Nasza placówka zaprasza młodzież, która posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej ofercie mamy edukację dla uczniów w normie intelektualnej, niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz spektrum autyzmu w następujących typach szkół:

Aktualności

Zapraszamy na DNI OTWARTE!

Zapraszamy na DNI OTWARTE!

Do kogo skierowana jest prezentacja? Przede wszystkim do uczniów z problemami edukacyjnymi i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na spotkanie zapraszamy również nauczycieli i rodziców, którzy często stają przed koniecznością wyboru/rekomendacji...

Pierwsze spotkanie projektowe w Wilnie

Pierwsze spotkanie projektowe w Wilnie

W dniu 26.01.2024r. nauczycielki, które wróciły z pierwszego spotkania projektowego które odbyło się w Wilnie w ramach projektu Erasmus +The Fun Factor : Gamification for Inclusive Education 2023-LT01-KA220-SCH-000151144, przedstawiły sprawozdanie oraz prezentację dla...

Rusza kolejny projekt ERASMUS+„Special Colors of Life”

Rusza kolejny projekt ERASMUS+„Special Colors of Life”

Zespół Szkół nr 6 jest szkołą partnerską w projekcie Erasmus+ „Special Colors of Life”. W ramach tych działań będziemy dzielić się dobrymi praktykami włączania w życie społeczne osób o różnorodnych potrzebach oraz możliwości wspierania zatrudniania tych osób na...

ZS6 w Radzie Interesariuszy Uniwersytetu Śląskiego

ZS6 w Radzie Interesariuszy Uniwersytetu Śląskiego

Jesteśmy niezmiernie dumni z zaszczytu, jaki spotkał naszą szkołę! Zespół Szkół Nr 6 z Rybnika został zaproszony do udziału w Radzie Interesariuszy Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Katowicach. Ta niecodzienna okazja stanowi wyraz uznania dla naszej...

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

ul. Małachowskiego 145,
44-251 Rybnik

Telefon:  (32) 457 – 70 – 98

Email: sekretariat@zs6rybnik.pl