Branżowa Szkoła II stopnia dla młodzieży z normą intelektualną

Branżowa Szkoła II stopnia oferuje kierunki:

 • Technik procesów drukowania na podbudowie Szkoły Branżowej I-go stopnia w zawodzie drukarz,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Branżowa Szkoła II stopnia dla młodzieży z normą intelektualną z dysfunkcjami:

 • ruchu
 • wzroku
 • słuchu
 • spektrum autyzm, 
 • sprzężonymi.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata.

Kryteria rekrutacji do Szkoły Branżowej II stopnia w Rybniku

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy
 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane)
 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I go stopnia
 • zaświadczenie OKE o egzaminie zawodowym
 • karta zdrowia ucznia
 • 3 zdjęcia
 • opinia wychowawcy
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej