Protokoły

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie realizacji Zamówienia publicznego na zakup i dostawę monitora interaktywnego wbudowanym komputerem oraz podstawowe szkolenie.

protokół z otwarcia kopert

protokół wyboru oferty