Konkurs ofert programu „Drukarz – zawód z przyszłością”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Zachęcamy do składania ofert do ogłoszenia nr ostatnie cyfry z linku to numer ogłoszenia zamieszczonego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  szczegóły ogłoszenia w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162577

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161769

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162818

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163687

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165789

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163086

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165607

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166274

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228682

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1176079

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170087

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170038

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172306