Rada rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku  w roku szkolnym 

  •  

Osoby do podpisania czeków:

  • Pani Katarzyna Rojek

Komisja Rewizyjna:

  • Pan Witold Kuczera

KONTO RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU

96 1090 0088 0000 0001 4440 1123