Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 19.03.2018

Wybrano ofertę: Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych BRAFS