Zapytanie ofertowe z dn. 19.03.2018

Zwracamy się z zapytaniem o wolne miejsca noclegowe i koszt pobytu z pełnym wyżywieniem (5 dni, 4 noclegi) w ośrodku turystycznym w miejscowości Srebrna Góra, dla grupy 40 osób (młodzież z niepełnosprawnością i opiekunowie) na przełomie kwietnia/maja, w ramach realizowanego z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, projektu- „Niepełnosprawni sprawni sportowo-integracja bez granic” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001294.

Szczegóły: http://zs6.bip.edukacja.rybnik.eu/1305/