Colourful Footprints

Od listopada 2021 do czerwca 2022r. Zespół Szkół nr 6 w Rybniku realizuje projekt eTwinning pt. „Colourful Footprints” (Barwne Ślady).

Współpracujemy ze szkołami:

 • z Grecji – Special Lyceum of Athens oraz Special Gimnasiun of Athens
 • z Hiszpanii – CPEE SEGEDA
 • z Łotwy -Limbazu Novada Speciala Pamatskola

Główne założenia projektu:

 • rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów poprzez udział w różnych działaniach artystycznych,
 • poznanie i wykorzystanie różnych technik artystycznych w przygotowywanych pracach,
 • promocja zainteresowania sztuką,
 • rozpowszechnianie twórczości artystycznej kobiet oraz mężczyzn,
 • zachęcanie uczniów do komunikacji,
 • współpraca w grupie,
 • doskonalenie umiejętności manualnych uczniów,
 • nauka szacunku wobec pracy i umiejętności innych ludzi oraz akceptowania różnic,
 • zachęcanie do korzystania z technologii w celu dokumentowania przebiegu realizacji zadań projektowych (wykonywanie zdjęć, prezentacji, filmików),
 • współpraca partnerska pomiędzy szkołami europejskimi.

Przebieg projektu:

Każdego miesiąca szkoły będą prezentowały twórczość jednego artysty.

Część pierwsza – prezentowanie twórczości danego artysty,

Część druga i trzecia– kreatywne warsztaty dla uczniów związane z twórczością artysty oraz wykorzystywanymi przez niego technikami, tworzenie prac.

Część czwarta – przedstawienie wybranej historii z życia artysty, zaprezentowanie jej uczniom.

Artyści:

– Listopad: Yayoi Kusama: Poznajemy twórczość Yayoi Kusama

– Grudzień: Andy Warhol

– Styczeń: Paul Klee

– Luty: Judith Scott

– Marzec: Kandinsky

– Kwiecień: Hannah Höch

– Maj: Frida Kahlo.

Realizacja zadań projektowych odbywać się będzie podczas zajęć arteterapii, zajęć kształtujących kreatywność, zajęć artystycznych. Koordynatorką projektu jest p. Barbara Bauerek-Matloch, nauczyciele zaangażowani: M. Matuła, A. Kowalczyk, B. Gawenda-Grabiec, W. Deręgowska, I. Pawlak.