„Ponadnarodowa mobilność uczniów”

PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Tytuł projektu: Gramy razem. Polsko-czeskie zmagania sportowe.

Czas trwania: 01.09.2019-29.02.2020

Koszt dofinansowania: 41 539,00 PLN

Organizacja wnioskująca: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, ul. Małachowskiego 145

Partner: Praktyczna Szkoła Zawodowa w Hlucinie- Czechy

Tematyka naszego przedsięwzięcia są zmagania sportowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W planach jest organizacja obozu rekreacyjno-sportowego, którego wiodącą dyscypliną będzie unihokej. Obóz będzie miał charakter treningu sportowego, przygotowującego do Międzynarodowego Turnieju unihokeja, który zostanie zorganizowany przy współpracy z czeskim partnerem i rozegrany w ostatnim dniu projektu. Każdego dnia będą odbywały się ćwiczenia doskonalące technikę gry grupowej i indywidualnej. Uczestnicy poznają przepisy i taktykę gry. Poza dyscypliną wiodącą nasza grupa będzie rozgrywać również inne konkurencje sportowe. Doskonała infrastruktura sportowa miasta Hlucin i szkoły partnerskiej zapewni możliwość korzystania z basenu, boiska, siłowni terenowej czy ścieżek zdrowia. Realizacja przewiduje również wspólne imprezy integracyjne spacery po mieście oraz wycieczki krajobrazowe w celu poznania atrakcyjności regionu.

Harmonogram:

– Wizyta przygotowawcza ( wrzesień/początek października) 3 dni -2 nauczyciel

zajęcia przygotowawcze do wyjazdu dla 10 uczniów (zajęcia z podstaw j. czeskiego, zajęcia o kulturze, tradycji i atrakcji turystycznych,

– wyjazd na obóz sportowy do Hlucina ( 7 dni, 10 uczniów 3 nauczycieli)

– działania promocyjne po zakończeniu wyjazdu ( prezentacje multimedialne, artykuły i spotkania podsumowujące)

Rekrutacja:

W dniach 23.09 – 30.09.2019 odbędzie się rekrutacja chętnych uczniów do wyjazdu na obóz sportowy do Hlucina (17-23.11.2019)

Karta zgłoszenia dostępna u p. Aliny Drazik lub p. Wiesława Poloka.

Regulamin Rekrutacji

Wydarzenia: