Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych

  1. Tytuł projektu: „Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
  2. Okres realizacji projektu: 01.09.2019-31.08.2021
  3. Głównym celem projektu jest transfer ciekawych i nowatorskich rozwiązań z zakresu alternatywnych i wspierających metod komunikacji i ich zastosowania w nauczaniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza osób z autyzmem lub zespołem Aspergera. Przegląd tych metod, analiza tych metod, ich przydatności, z uwzględnieniem wykorzystania na zajęciach przedmiotów zawodowych i przysposobienia do pracy. Współpraca z cypryjską organizacją ShipCon pozwoli na wyjazd 24 nauczycieli pracujących z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z autyzmem lub zespołem Aspergera na Cypr. Planowany jest udział nauczycieli przedmiotów zawodowych, przysposobienia do pracy oraz doradcy zawodowego w 3 szkoleniach typu job shadowing w placówkach cypryjskich.

Wartość projektu (PLN/EUR): 34512,00 EURO tj. 147638,88 PLN

Koordynatorki projektu: Barbara Bauerek-Matloch, Maria Gerlich

list motywacyjny POWER

regulamin POWER

Działania:

26.09-02.10.2021 Szkolenie na Cyprze II grupa

04.12. 2019 Szkolenie dla nauczycieli „Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych”

AAC_prezentacja