Zapytanie ofertowe z dn.16.02.2018

Zwracamy się z zapytaniem o wolne miejsca noclegowe w ośrodku turystycznym, w miejscowości Ostružná (Czechy). Grupa liczy 40 osób, termin marzec. Wyjazd realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia- „Niepełnosprawni sprawni sportowo- integracja bez granic” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001294.

Zwracamy się z zapytaniem o możliwość wykonania i wycenienia, w ramach realizowanego z Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia- „Niepełnosprawni sprawni sportowo- integracja bez granic” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001294, gadżetów promocyjnych. Zaplanowano baner reklamowy w kolorze, 40 sztuk kubków termicznych z grawerem, 40 sztuk – kijków nornik walking, 60 sztuk nerki na pas, 60 sztuk – koszulki z logiem.

http://zs6.bip.edukacja.rybnik.eu/1305/