Kształcenie i szkolenia zawodowe 2023

Projekt realizowany w ramach akredytacji Erasmus +

Kształcenie i szkolenia zawodowe akcja: Mobilność edukacyjna.

Nr umowy: 2023-1-PL01-KA121-VET-000112496

Budżet: 48 497 EUR

Czas realizacji: 01.06.2023 – 31.08.2024

Koordynator projektu: Barbara Bauerek -Matloch

Uczestnicy projektu: 24 nauczycieli z ZS6: przedmiotów zawodowych, przysposobienia do pracy, doradców zawodowych, nauczycieli języków obcych. Mobilności: job shadowing, kursy.

Cele projektu:

poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych w zakresie:

  • nowatorskich metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • poznania różnorodnych narzędzi do e-learningu
  • dobrych praktyk, wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • metod nauczania języka branżowego

19-26.11.2023 „Video Games in Education: Innovative Gamification and Game-Based Learning Techniques”

13.12.2023 Warsztaty i szkolenie w ramach projektów ERASMUS+

19-25.02.2024 Wizyta w Szkole Specjalnej w Hiszpanii

19- 23.02. 2024 “ICT Based Classes”w Paryżu

08-13.04.2024 „ICT in my Classroom” w Słowenii

05. 2024 „Digital Dynamic Cultural Dialogue” Gwadelupe

03 – 08.06.2024 Wizyta w ośrodku kształcącym młodzież z niepełnosprawnościami w Finlandii

Relacja z wyjazdu na Słowenię