Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Wizyta w Szkole Specjalnej w Hiszpanii

26.02.2024

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku realizuje projekt Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach zaplanowanej mobilności w dniach 19 do 23 lutego 2024 odbyła się wizyta w Specjalnej Szkole w Calatayud w Hiszpanii. Ta mobilność była przeznaczona dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w kształceniu zawodowym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich możliwości zatrudnienia, oraz omówienie i podział działań do realizacji. Podczas wizyty w szkole w Hiszpanii placówkę rybnicką reprezentowali nauczyciele: Danuta Sobik, Sonia Krupa, Iwona Kajdana-Świtaj i Adrian Paluch. W trakcie wizyty nauczyciele poznali szkołę i zgłębili zasady jej funkcjonowania, mieli okazję przypatrzeć się specyfice pracy w placówce, biorąc udział w szeregu zajęć z kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z ogrodnictwa prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów zawodowych, a dokładnie: rozsad, zasiew, flancowanie, rodzaje roślin hodowanych w szkole, metody kształcenia zawodowego z ogrodnictwa, sposób ich dystrybucji, działania ekologiczne.
Nauczyciele przedstawili swoją szkołę, jej specyfikę, miasto i kraj, używając różnych technik multimedialnych. Poruszono też kwestie komunikacji i upowszechniania efektów projektu. W kolejnych dniach wizyty omówiono zasady organizacji kształcenia zawodowego w Hiszpanii, stosowanych metod na lekcjach przysposabiających do pracy, głównie z tematyki ogrodniczej. Nauczyciele z Polski zwiedzili również historyczną część miasteczka Calatayud w regionie Aragonia, Saragossę oraz Barcelonę. W ostatni dzień wizyty rozdano certyfikaty.