Bal przebierańców w naszej szkole

Powoli dobiega końca tegoroczny karnawał czyli okres zabaw i potańcówek. W Zespole Szkół nr 6 zorganizowano w środę 19 lutego bal przebierańców. W tym dniu szkolna sala gimnastyczna przybrała odświętną szatę i zamieniła się w salę balową.

O odpowiednią dekorację zadbali uczniowie razem z nauczycielami. Pląsy odbywały się w takt skocznej muzyki. Zabawie towarzyszyły liczne gry i zabawy. Na spragnionych i zgłodniałych czekały napoje oraz grochówka. Wszyscy znakomicie się bawili.
 
     
 
       

 

Zaproszenie na konferencję edukacyjną

Ja – Ty- My.” Seksualność osób niepełnosprawnych. – konferencja edukacyjna.

Termin: 24 marzec 2014r. godz. 9.00

Konferencja adresowana jest do rodziców, nauczycieli, wychowawców , opiekunów oraz do wszystkich tych, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnością.

Celem konferencji jest przybliżenie specyfiki rozwoju psychoseksualnego osób niepełnosprawnych oraz czynników, jakie mają decydujący wpływ na postrzeganie przez nich swojej seksualności, możliwości realizacji się w rolach społecznych oraz dążenia do dojrzałej seksualności osób niepełnosprawnych.

Konferencja jest zorganizowana w ramach cyklu konferencji edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, współfinansowana ze środków Miasta Rybnika.

 

Miejsce: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, ul. Małachowskiego 145 (sala gimnastyczna)

Opłata: 10 zł (materiały pokonferencyjne, poczęstunek)

 

Więcej informacji, szczegóły i zapisy przyjmujemy pod adresem mailowym: dladobra@op.pl lub nr tel. 324577098

 

Nr konta: 37 1140 2017 0000 4202 1154 6282 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA , z dopiskiem opłata za konferencję „Ja-Ty-My”.

 

Prelegenci:

mgr Elżbieta Żytyńska-Chwast

Konsultant ds. seksuologicznych, psychoterapeuta, pedagog specjalny, specjalista ds. przemocy, terapia seksuologiczna indywidualna i par, zawodowy kurator sądowy ds. karnych, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żorach i Rybniku. Od 2008r do nadal pracuje jako psychoterapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej         w Żorach, w Poradni Psychologiczno – Seksuologiczej i Patologii Współżycia w Żorach. Pracowała   w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie psychoterapii, seksuologii i przeciwdziałania przemocy w Żorach i Krakowie (terapia seksuologiczna). Od 2010r jako wolontariusz KPH oddział Kraków dodatkowo konsultuje indywidualnie osoby o odmiennej orientacji seksualnej.

 

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek

Teolog moralista, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ, kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie –  habilitacja na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne,  od 2010 r. kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie. Także od 2001 – kapelan w Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Autor trzech książek: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000; Telefon zaufania w służbie człowiekowi i społeczeństwu, Katowice 2003; Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009; redaktor książek: Modlitwa – praca – służba chorym. W 20 lat po pobycie Ojca Świętego Jana II w Katowicach, Katowice-Piekary Śląskie 2003; (wraz z D. Sitko) Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła, Katowice-Ruda Śląska 2003;W poszukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, Katowice 2006.

 

mgr Zbigniew Wajda

Psycholog, psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Jest członkiem  Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Autor publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii i terapii rodzin. Współpracuje z Magazynem Psychologicznym "Charaktery".  W Poradni zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, a także terapię rodzin.

 

 

Konferencja plenarna już za nami

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko nauczyciele, ale także personel administracyjny i gospodarczy zatrudniony w szkole. Zasadniczym celem konferencji było podsumowanie minionego półrocza.

W trakcie spotkania omówiono nie tylko przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane przez szkołę w ostatnim czasie, ale również plany na przyszłość w tym budowę w szkole zaplecza informatycznego pod szerokopasmowy internet. W ramach spotkania plenarnego swoje sprawozdania zaprezentowali zarówno nauczyciel jak i dyrekcja placówki. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom dotyczącym realizacji podstawy programowej, omówiono także różne sposoby oraz zakres materialnego wsparcia uczniów w tym dofinansowanie do podręczników szkolnych.

       

 

Wiele miejsca poświęcono realizacji projektów unijnych. Szkoła wzorem lat minionych będzie uczestniczyć w Targach Edukacji, zaplanowano także organizację konferencji dotyczącej seksualności wśród osób niepełnosprawnych oraz udział w konferencji wyjazdowej organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Cieszynie. Dyrektor placówki Grażyna Adamczyk przedstawiła statystyki edukacyjne związane m.in. z wynikami nauczania, awansem zawodowym nauczycieli czy frekwencję wśród uczniów. Sporo miejsca poświęcono dotychczasowemu funkcjonowaniu przy Zespole Szkół Stowarzyszenia „Dla Dobra”, które jest organizacją pożytku publicznego. Prezes Stowarzyszenia Sabina Kuźnik zachęcała do przekazania 1% podatku na cele statutowe Stowarzyszenia Na zakończenie dyrektor placówki podziękowała wszystkim za pracę i zaangażowanie na rzecz całego środowiska szkolnego.

Liczymy na Twój 1% podatku

 

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku "DLA DOBRA" posiada status Organizacji Pożytku Publicznego dzięki czemu możecie Państwo przekazać swój 1% podatku dochodowego na wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia. Nasz KRS 0000348467. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy na stronę: www.dladobra.pl

Rozstrzygnięcie konkursu „Kartka bożonarodzeniowa”.

Święta Bożego Narodzenia już dawno za nami. Przed świętami p. Kamilla Karwot i p. Anna Wołowiec zorganizowały międzyszkolny konkurs plastyczny – „Kartka bożonarodzeniowa”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło tuż przed feriami zimowymi. Prace oceniane były w trzech kategoriach: gimnazjum, szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca. Każda praca była ciekawa i pomysłowa, dlatego każdy autor pracy został nagrodzony.