Podsumowujemy kiermasz!

Komitet Organizacyjny, powołany przy Zespole Szkół Specjalnych, mający swą siedzibę w budynku tejże szkoły przy u. Raciborskiej 260, informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej w formie sprzedaży przedmiotów w dniach: 11.02.2010, 12.02.2010 oraz 03.03.2010 zebrano łącznie 361 zł.Po odjęciu kosztów przeprowadzenia zbiórki (nie więcej niż 10 % zebranej kwoty) dochód  ze zbiórki wyniósł 325 zł. Pozyskane pieniądze przeznaczono w całości na doposażenie pracowni do arteterapii  w ZSS w Rybniku (zakup narzędzi i materiałów plastycznych).

Zbiórka publiczna została przeprowadzona na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika SO I-5022/00001/10 oraz zgodnie z ustawą  z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych. Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg zbiórki: Grażyna Adamczyk i Tatiana Szuła.