Archiwum postów

29.06.2016

Podręczniki dla szkoły przysposabiającej

Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – pomoce dydaktyczne zostaną indywidualnie dostosowane do możliwości intelektualnych uczniów na początku nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej

29.06.2016

Wyprawka 2016

 Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów :

Czytaj więcej

27.06.2016

Lista podręczników na rok szkolny 2016/2017

L.p.   przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwoSzkoła zawodowa Klasa 1.   J. polski „Zrozumieć świat”. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 1 Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, wyd. Nowa Era 1 2.   J. polski „Zrozumieć świat”. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 2 Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, wyd. Nowa Era 2 3.   J. polski „Zrozumieć świat”Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 3 Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, wyd. Nowa Era 3 4.   J. angielski Success Beginner (dla początkujacych) Autorzy: Stuart McKinley, Jennifer Parsons Wydawnictwo: Pearson Longman ( ksiażka na 3 lata) 1 5.   Historia Ciekawi świata. Historia. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Operon 1 6.  WOS Ciekawi świata. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Operon 3 7.  Technologia kucharz Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.  Część l - kl.- l  Wydawnictwo WSiP, Kmiołek 1 8.  Technologia kucharz Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wydawnictwo WSiP, W.Bukała i K.Szczęch 1     Gimnazjum   1. W klasach 1 i 2 wszystkie podręczniki darmowe 12 2. Biologia Biologia, Nowa Era- część 3 3 3. Chemia Chemia, Nowa Era- część 3 3 4.  Historia Historia. Klasa 3. Gimnazjum, Autor: Jacek Chachaj, Janusz Drob, Wydawca: PWN Nowa Era, rok wydania: 2015   5.  J.polski  Bliżej słowa. Klasa III Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego  3

Czytaj więcej

23.06.2016

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie Roku Szkolego 2015/16 odbędzie się 24 czerwca na sali gimnastycznej. Uroczystość rozpocznie Msza Św. o godzinie 9:00,  po mszy rozdanie świadectw. Serdecznie zapraszamy! :)

Czytaj więcej

12.06.2016

Wycieczka do Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku

W piątek 3 czerwca trzecia klasa gimnazjalna naszej szkoły pojechała do zakładu zieleni na wycieczkę zawodoznawczą. Dopisała nam pogoda, co ważne,  bo mogliśmy zwiedzić nie tylko szklarnie ale otwarte uprawy oraz kompostownię odpadów zielonych.

Czytaj więcej

09.06.2016

I Rybnickie Dni Integracji za nami

 Od 5 maja do 23 maja w naszym mieście odbywały się I Rybnickie Dni Integracji. Organizatorem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Miasto Rybnik było PSOUU Koło w Rybniku. W projekcie uczestniczył miejskie  placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych w tym Zespół Szkół nr 6. Projekt zainaugurowano 5 maja w Urzędzie Miasta symbolicznym przekazaniem klucza do bram miasta.

Czytaj więcej

04.06.2016

Jadę na staż!

 Fundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie, Ronal GmbH, Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska".Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej