Remont w szkole

 

Okres przerwy w zajęciach szkolnych jest wykorzystywany do przeprowadzenia niezbędnych remontów w miejskich placówkach oświatowych. Wakacje wykorzystuje się, aby poprawić standard nauczania oraz warunki nauki i pracy dla nauczycieli oraz dzieci.

Zespół Szkół nr 6 nie jest w tym względzie wyjątkiem. W szkolnych klasach położono podłogę panelową inne doczekały się malowania. Jedną z najpoważniejszych prac realizowanych w szkole jest budowa windy co docelowo ułatwi codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Przetarg wygrała rybnicka firma, która za blisko 581 tysięcy wykona inwestycję. Umowę podpisano pod koniec lipca 2012. Firma ma na wykonanie zadania 16 tygodni. 

     

W szkole pobiera naukę młodzież z rożnym stopniem niepełnosprawności. Są uczniowie,  którzy mają problemy motoryczne lub też poruszają się na wózku inwalidzkim. Trzykondygnacyjny budynek szkoły ma stosowny podjazd dla osób niepełnosprawnych, który jednak nie rozwiązywał problemu. Wcześniej planowano zajęcia w ten sposób, aby lekcje dzieci niepełnosprawnych ruchowo odbywały się klasach na parterze. Szkolna biblioteka znajduje się na drugim piętrze i tu już pojawiał się problem. Dzięki windzie znikną ostatecznie bariery architektoniczne i uczniowie mający problemy motoryczne będą mogli w pełni korzystać ze wszystkich pracowni.

     

Witaj przygodo, żegnaj szkoło!

 

Dobiegł końca kolejny rok szkolny. To był bardzo owocny i pracowity okres dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 6. Uczniowie zdobywali wiedzę, nowe umiejętności oraz podnosili swoje kwalifikacje. Piątek 29 czerwca był ostatnim dniem szkoły przed wakacyjną przerwą. 

Podczas uroczystego apelu zorganizowanego w sali gimnastycznej dyrektor placówki podziękowała uczniom oraz nauczycielom za całoroczne zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły. Podczas spotkania w uznaniu dobrych wyników w nauce młodzież otrzymała świadectwa z paskiem. Najlepsi uczniowie otrzymali również nagrody książkowe. Będą mieć co czytać podczas letniego wypoczynku. Spotkaniu towarzyszyła msza święta odprawiona przez ks. Marcina. Nabożeństwo miało charakter pożegnalny, bowiem szkolny duszpasterz zmienia parafię i od września do szkoły przyjdzie inny ksiądz. Przez dwa miesiące uczniowie zapomną o szkole. Będą wypoczywać nie tylko w miejscu swojego zamieszkania. Część z nich wyjedzie do swoich rodzin mieszkających w kraju oraz za granicą. Niektórzy uczniowie razem ze swoimi najbliższymi wezmą udział w zorganizowanych formach wypoczynku. Te najpopularniejsze kierunki wakacyjnych wojaży to Irlandia, Niemcy oraz Egipt. Część uczniów deklaruje krótkie zaledwie kilkudniowe wyjazdy do swoich rodzin. Jeszcze inni będą pomagać w opiece nad dziećmi czy w remoncie mieszkań. Tak czy inaczej życzymy udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.

Zapraszamy do galerii.