On line z rodzicami

W czwartek 21 maja Zespół Szkół nr 6 zorganizował zdalnie konferencję z udziałem rodziców. Spotkanie spotkało się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 98 osób. W wirtualnym spotkaniu poruszano bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły w czasach pandemii. Omawiano kwestie zdalnego nauczania, skomplikowane sprawy związane z realizacją praktyk szkolnych oraz działalność Stowarzyszenia „DLA DOBRA”. W trakcie spotkania omówiono realizacje projektów europejskich i miejskich. Podczas spotkania trwającego blisko półtorej godziny rodzice pytali m.in. o wizję organizacji zakończenia roku szkolnego czy pojawiające się okazjonalnie problemy związane ze zdalnym nauczaniem. Pytali również o możliwość poprawienia ocen przez uczniów z niektórych przedmiotów. Na zakończenie zdalnej konferencji dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Grażyna Adamczyka podziękowała rodzicom liczny i aktywny udział w spotkaniu.