Lista podręczniów na rok szkolny 2014/2015

Zapraszamy do zapoznania się z listą podręczników na rok szkolny 2014/2015.

Lista podręczników – szkoła zawodowa

Historia. Ciekawi świata. Kl.I/II. Wyd. OPERON , (Ustrzycki)
Wiedza o społeczeństwie,  Ciekawi świata. Kl. III Wyd. OPERON, (Batorski)
– Geografia,  zakres podstawowy. Zbigniew Zaniewicz. Operon (nie kupować)
– Matematyka część 1 dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, podręcznik B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, A. Konstantynowicz, M. Pająk, G. Ukleja wyd. Operon (nie kupować)
– Matematyka część 2 dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, podręcznik B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, A. Konstantynowicz, M. Pająk, G. Ukleja wyd. Operon (nie kupować)
– „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. T.Król, M.Ryś, Rubikon 2013r. (Nie kupować)
Murarz-tynkarz, Budownictwo ogólne, Popek Wapińsa, WSiP
Murarz-tynkarz, Rysunek Techniczny budowlany, Maj, WSiP
J. angielski – wszystkie klasy
Autorzy: Stuart McKinlay, Jennifer Parsons Tytuł: Success Poziom: Beginner Wydawca: Pearson Longman
 – J. angielski zawodowy – klasy gastronomiczne
Autorzy: Rafał, Sarna, Katarzyna Sarna Tytul: Jezyk angielski zawodowy w gastronomi. Wydawca WSiP
J. angielski zawodowy – klasy budowlane
Autorzy: Marlena KuczTytul: Jezyk angielski zawodowy w budownictwie,Wydawca WSiP
Biologia "Biologia na czasie" wydawnictwo – "Nowa Era", Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń oraz Stanisław Czachorowski.
J. polski – klasa II  " Zrozumieć świat 2  ZSZ "  Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, wyd. Nowa era
J. polski– klasa I  " Zrozumieć świat 1  ZSZ "  Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, wyd. Nowa era 

Lista podręczników- gimnazjum (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

Historia. Podręcznik do gimnazjum. Kl.I Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Historia. Podręcznik do gimnazjum. Kl.II Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Historia. Podręcznik do gimnazjum. Kl.III Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wiedza o społeczeństwie. Bliżej świata. Kl.II/III. Podręcznik do gimnazjum, Wyd. PWN (Wesołowska-Starnawska, Pilipiuk, Starnawski)

– Język polski.  Bliżej słowa. Kl. III Podręcznik do gimnazjum. WSiP, (Horwath, Kiełb)

Matematyka dla gimnazjum Helena Siwek, Małgorzata Bereźnicka, Agnieszka Siwek, Katarzyna Siwek, wyd. WSiP

– Matematyka 1 Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 1 i 2

– Matematyka 2 Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 1 i 2

– Matematyka 3 Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 1 i 2

Geografia 1 Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego. Część 1 i  2. Małgorzata Wojtatowicz

– Geografia 2 Marcin Chrabelski, Magdalena Dudaczyk  Operon (nie kupować)

– Geografia 3 Grażyna Chmielewska, Waldemar Chmielewski Operon (nie kupować)

– „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III Gimnazjum. T.Król, Rubikon 2013r. (Nie kupować)

Muzyka wydawnictwo Operon autor: Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko

Biologia kl. 1 – "Puls życia" wydawnictwo – "Nowa Era", a autorami są Małgorzata Jefimow oraz Marian Sęktas,

Biologia kl. 2 – "Puls życia" wydawnictwo – "Nowa Era", a autorem jest Małgorzata Jefimow,

Biologia kl. 3 – "Puls życia" wydawnictwo – "Nowa Era", a autorami są Beata Sągin, Andrzej Boczarowski oraz Marian Sęktas.

J.polski – gimnazjum klasa I –  "Świat w słowach i obrazach 1" Witold Bobiński, wyd. WSiP

J.polski – gimnazjum klasa II- "Świat w słowach i obrazach 2" Witold Bobiński, wyd. WSiP

Zajęcia techniczne, podręcznik U. Białka wydawnictwo Operon

Zajęcia kulinarne, ćwiczenia M. Rybarska

– Chemia – gimnazjum kl. I

Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum specjalnego.Elżbieta Megiel, wyd. WSiP

– Chemia – gimnazjum kl.II

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum 2 T. Kulawik, M. Litwin, wyd. Nowa Era

Chemia -gimnazjum kl.III

T. Kulewik, M. Litwin,J. Kulewik Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum 3. Nowa Era
 

– J. angielski- Up Beat 1. Wyd. Longman (nie kupować)

 
Lista podręczników- szkoła przysposabiająca oraz gimnazjum (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym) 

(podręczniki dla szkoły przysposabiającej powinny być indywidualnie dostosowane do możliwości intelektualnych poszczególnych uczniów, dlatego też  rodzice i opiekunowie proszeni są o skonsultowanie się na początku września z wychowawcą klasy przed zakupem podręczników)

– "Małymi kroczkami – Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych" dla klasy 3 matematyka Aneta Łuczyńska, Monika Kraszewska, wyd.WIR
– "Małymi kroczkami – Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych" dla klasy 3 j. polski  Aneta Łuczyńska, Monika Kraszewska, wyd.WIR
– "Małymi kroczkami – Zegar , Maria Matyszkiewicz wyd. WIR
– "Myślę, rozwiązuję i wiem" – ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów klasy 4-6 wyd. Harmonia
– Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska "Karty Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Jesień"
– Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska "Karty Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Wiosna Lato"
– Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska "Karty Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – Zima"
– Atlas przyrody, wyd. Wiking
– Ortograffiti, wyd. Operon
– Uwaga! Koncentruję się! (poziom od 1 do 4) wyd.Harmonia
– Abecadło do pudełka wpadło, wyd. Harmonia
– Glottozabawy z piosenką, wyd. Glottispol

 

 

Rybnickie Prymusy 2014 oraz stypendia rozdane

Koniec roku szkolnego to czas bilansów i podsumowań także tych edukacyjnych. Wiadomo nie od dziś, że „nauka to potęgi klucz”.  Zatem zdobywanie nowej wiedzy, podnoszenie swoich kwalifikacji czy osiąganie sukcesów jawi się jako coś bardzo ważnego w życiu każdego człowieka zwłaszcza zaś młodzieży.

W poniedziałek 23 czerwca wzorem lat minionych wręczono nagrody Rybnickiego Prymusa 2014. Tytuł Rybnickiego Prymusa przyznawany jest przez Prezydenta Miasta na wniosek Rady Pedagogicznej za wyjątkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Wśród tegorocznych laureatów tej nagrody znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół nr 6, którzy otrzymali medale i tytuł prymusa, a ich nauczyciele podziękowania.

W Gronie wyróżnionych znaleźli się uczniowie Angelika Faucz, Marek Cisoń, Arkadiusz Anklewicz, Kamil i Remigusz Orzechowski. Ten ostatni oraz Dawid Orlow otrzymali stypendia za dobre wyniki w nauce. Wśród nauczycieli podziękowania odebrały Agniszka Socha, Lucyna Stojak, Adriana Kowalczyk oraz Maria Gerlich. Medale oraz podziękowania wręczyła wyróżnionym zastępca prezydenta miasta Joanna Kryszczyszyn.

Zapraszamy do galerii.

EKO-TRATWY NA RYBNICKIM MORZU

Rośnie rola i znaczenie działań proekologicznych. Jednym z przejawów naszej troski o środowisko naturalne jest organizacja działań podnoszących świadomość dzieci i młodzieży. Staraniem IV LO w Rybniku-Chwałowicach w środę 18 czerwca zorganizowano kolejne zawody w pływaniu na tratwach zrobionych z plastikowych butelek typu PET.  

Przedsięwzięcie, któremu patronował Prezydent Rybnika miało w swym założeniu zwrócić uwagę na ekologiczny aspekt selektywnej zbiórki odpadów. W regatach  uczestniczyły 2 osobowe mieszane załogi reprezentujące wszystkie rybnickie szkoły ponadgimnazjalne. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem regat zapoznano uczestników z zasadni bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz dokonano uroczystego wodowania tratw.

Uczniowie reprezentujący Zespół Szkół wspierani przez dyrektor placówki oraz nauczycieli dzielnie stawili czoła konkurentom. Zawody rozegrano system pucharowym czyli, że zwycięzca przechodził do dalszej rywalizacji. Rywalizacja odbywała się w duchu fair play. Zwyciężyła drużyna z I Liceum ogólnokształcącego i to ona zdobyła puchar prezydenta miasta zaś pozostałe otrzymały pamiątkowe dyplomy. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz funkcjonariusze policji. Po zakończonych regatach tratwy zdemontowano, butelki zgnieciono a całość spakowano do worków.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Informujemy, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się 27 czerwca (piątek) o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej. Uroczystość rozpocznie Msza Święta.
Wszystkich serdecznie zapraszamy! 🙂

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Ważne
W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Projekt programu znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w BIP – projekty aktów prawnych – Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

 
Dopuszczalna wysokość dofinansowania:
Gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym/znacznym – 770zł,
Gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim –do  607,00zł ( w przypadku korzystania wyłącznie z podręczników do kształcenia specjalnego, w przypadku podręczników łączonych to 50% tej kwoty),
Zasadnicza Szkoła Zawodowa -390zł,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 225zł).
Wnioski zostaną przekazane uczniom, można je również pobrać w sekretariacie i na stronie internetowej.
Po zakupieniu podręczników należy dostarczyć faktury VAT wystawione  imiennie na ucznia lub rodzica( opiekuna prawnego, rodzica zastępczego), rachunki  lub paragony do sekretariatu szkoły. Koszt zakupu będzie zwrócony w szkole po otrzymaniu pieniędzy z rządowego Programu.
 
Pobierz wniosek: