Program „Aktywny Samorząd”

Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd – Moduł II", w ramach którego istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które chcą podjąć naukę w wyżej wymienionych szkołach. 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym dokumencie.

 

Zasady programu "Aktywny Samorząd – Moduł II"

Spotkanie z muzykiem w bibliotece szkolnej

W  środę 20 maja gościł  w bibliotece szkolnej muzyk Łukasz Jan Dziedzic – pseudonim artystyczny Lucca JD. Zaprezentował utwory z klasyki polskiej muzyki rozrywkowej oraz własną twórczość.

Opowiedział o procesie twórczym, metodologii pracy w studiu nagraniowym i rozkładzie zajęć muzyka w ciągu dnia.Omówił krótko teorię gry na instrumentach strunowych, omówił budowę gitary oraz rodzaje gitar.
 

 
Odpowiadał na pytania uczniów. Uczniowie głośnymi brawami wyrażali swe uznanie dla muzyka. Szczególnym  zainteresowaniem wykazały się uczennice, które same próbują gry na gitarze i śpiewają. Uzyskały wiele ciekawych informacji i wskazówek.
 

 
Pan Łukasz Dziedzic z ochotą zwiedził naszą szkołę. Szczególnie spodobała mu się Sala Doświadczeń Świata, gdzie można doświadczać dźwięków muzyki i  gry świateł i kolorów.
Dziękujemy za ten nieodpłatny kameralny koncert i życzymy powodzenia.
 

Relacja z konkursu „Badam, poszukuję, odkrywam”

  14 maja w naszej szkole odbył się konkurs doświadczeń z fizyki i chemii „Badam, poszukuję, odkrywam”. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, przy współpracy finansowej miasta Rybnika. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na tle rówieśników z innych szkół, nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i zdrowej rywalizacji oraz popularyzację trudnych, ale jednocześnie pięknych przedmiotów jakimi są fizyka i chemia.

Rywalizacja konkursowa przebiegała  w 3 osobowych grupach z sześciu szkół:
Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku
Zespół Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty, Gimnazjum nr 7 w Żorach
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku
Gimnazjum w Pszowie
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych, Gimnazjum Specjalne w Wodzisławiu Śl.
Zespół Szkół nr 6, Gimnazjum nr 19 w Rybniku
 
 
Zadanie uczestników polegało na przeprowadzeniu dwóch wylosowanych doświadczeń pokazowych: jednego z fizyki i jednego z chemii, prezentacji tych doświadczeń oraz odpowiedzi na zadane pytania. Każde z tych elementów było ocenianie w skali od 1 do 5 punktów. Uczestników oceniało jury w składzie: dr inż. Grażyna Adamczyk – dyrektor szkoły, mgr Dorota Klimkiewicz – nauczyciel chemii i gościnnie dr Eugeniusz Gwóźdź – fizyk. Największą ilość punktów uzyskali ex aequo uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku oraz Gimnazjum nr 19 Zespół Szkół nr 6 w Rybniku. 3 miejsce przypadło Gimnazjum Specjalnemu z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Indywidualne wyróżnienie zdobyła Justyna Pawliczek z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku.

Po zmaganiach konkursowych na wszystkich czekały słodkie przekąski i napoje. Dyrektor szkoły pani Grażyna Adamczyk złożyła gratulacje zwycięzcom, życzyła im dalszych sukcesów w przyszłości i wręczyła nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. W tym miejscu serdecznie dziękujemy miastu Rybnik za współfinansowanie imprezy.

Pokaz doświadczeń bardzo podobał się młodzieży. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że konkurs powinien być kontynuowany w przyszłości. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo przecież doświadczenia dużo nas mogą nauczyć. Jak powiedział Konfucjusz: ”Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem.”

Zapraszamy do galerii zdjęć z konkursu. Autorkami zdjęć są Paulina Trybuś i Patrycja Przesdzienk. Uczennice te uczestniczą w dodatkowych zajęciach z zakresu fotografii, prowadzonych w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY I DYKTANDO ORTOGRAFICZNE I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII

  Zespół Szkół nr 6 w Rybniku oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA zaprasza do udziału w Międzyszkolnym konkursie organizowanym w ramach projektu „Z ortografią i lekturą za pan brat” dnia 28 maja 2015 o godz. 10.00 – 12.00.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Miasta Rybnika.
Konkurs skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół gimnazjalnych, zawodowych i przysposabiających do pracy,  posiadających orzeczenie z PPP.
 
Regulamin i przebieg konkursu:
a)Z każdej szkoły udział bierze 3  uczestników ( 1 osoba- dyktando, 2 osoby-ćwiczenia i zabawy z ortografią)
b)Wyniki dyktanda i ćwiczeń rozpatrywane są osobno
c)Zapewniamy poczęstunek dla uczestników, dyplomy i nagrody oraz dobrą zabawę
d)Karty zgłoszenia prosimy  przesyłać na nr faks: 32 4577098 lub e- mail:  dladobra@op.pl lub zgłaszać telefonicznie:  32 4577098

Miejsce  konkursu:
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku , ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik Boguszowice
W przypadku pytań i wątpliwości dodatkowych informacji udzielają organizatorki  konkursu – Agnieszka Miłoś i Anna Wołowiec

 

Regulamin i karta zgłoszeniowado konkursu

"I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii"