W Dniu Edukacji Narodowej

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty
składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych,
spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania!