W duchu rywalizacji fair play

Za nami III edycja Międzynarodowej Olimpiady Integracyjnej.  W czwartek 18 września na boisku ks Górnik Boguszowice rozegrano mecze piłkarskie z udziałem zespołów z Czech oraz Polski. Oficjalnemu otwarciu, którego dokonała z-ca prezydenta miasta Rybnika Ewa Ryszka towarzyszyła orkiestra górnicza KWK Jankowice pod batutą Mańki. Inauguracji zawodów oraz prezentacji drużyn towarzyszył symboliczny start gołębi będących symbolem pokoju na świecie. Sportowe współzawodnictwo odbywało się z aktywnym udziałem publiczności.

Zawodnikom kibicowała młodzież szkolna, która razem ze swoimi nauczycielami uczestniczyła w konkursie kibica. Komisja oceniała m.in. strój, wygląd, aktywność, sposób dopingowania, zaangażowanie.  Do sportowej rywalizacji stanęli uczniowie z 5 placówek w tym jedna z czeskiego Hlucina. Po blisko 3 godzinach rozgrywek poznaliśmy zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła szkoła zawodowa z Hlucina , drugie  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 z Gliwic zaś trzecie miejsce w turnieju zdobył Zespół Szkół nr 6. Rozstrzygnięto także konkurs kibica. 1 miejsce exequo zdobyli szkoła podstawowa nr 16 z Rybnika oraz Specjalny Zespół Szkolno Przedszkolny „Szkoła Życia”. 2 miejsce zajęło Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera w Rybniku, 3 miejsce Gimnazjum z Jankowic a 4 miejsce ZS nr 6 Rybnik. Upominki dla drużyn startujących w konkursie kibica ufundowało Miasto Rybnik. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Straż Pożarna.
 
 
Ciężar organizacyjny wzięło na siebie Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, Zespół Szkół nr 6 w Rybniku Boguszowicach oraz klub sportowy Górnik Boguszowice. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie z 1% odpisu podatkowego. W organizację włączyli się także Piekarnia Artura Barysza, Cukiernia Krzysztofa Kuźnika, Firma Wędliniarska Antoni Woźniczka z Rybnika, Piekarnia Pośpiech z Rybnika oraz Zakład Piekarniczo-Cukierniczy NORD Krzysztofa Studnika z Radlina. Z tą ostatnią firmą Zespół Szkół współpracuje w zakresie organizowania praktyk uczniowskich. Dzięki darczyńcom przygotowano poczęstunek dla uczestników. W realizację olimpiady  wsparła również KWK Jankowice zapewniając nagłośnienie oraz orkiestrę górniczą. Słowa podziękowania należą się wszystkim uczestnikom ich opiekunom, gościom oraz pracownikom szkoły którzy aktywnie włączyli się w organizację Olimpiady. Specjalne podziękowania kierujmy pod adresem dziennikarzy, którzy skorzystali z naszego zaproszenia i pojawili się na zawodach.

Informacje z Rygi

Zapraszamy na stronę szkolnego facebooka. Dzięki zaangazowaniu pana Janusza na bieżąco możemy obserwować relację z wyjazdu Naszej grupy do Rygi w ramach projektu Leonardo da Vinci.

https://www.facebook.com/ZS6Rybnik

Sylwetki samorządu uczniowskiego

Zapraszamy Was do zapoznania się z sylwetkami władz samorządu szkolnego, który będzie Was reprezentował w roku szkolnym 2014/2015. Wierzymy, że będą dla Was pomocni w rozwiązywaniu wszystkich Waszych problemów i pomysłów.

Kamil Orzechowski 19 lat- sumienny, dobrze zorganizowany.  Uczęszcza do Szkoły Zawodowej na kierunku kucharstwo. Jego pasją jest gotowanie. Lubi uprawiać sport zwłaszcza piłkę nożną. Marzy w przyszłości o zawodzie nauczyciela.

Małgorzata Tendera– jest pogodną 18 latką. Uczy się w III klasie szkoły zawodowej. Szczególnie interesuje ją muzyka i film. Często i chętnie uczestniczy w szkolnych przedsięwzięciach artystycznych. W przyszłości chciałaby zostać muzykiem.
Angelika Faucz– jest uśmiechniętą 15 latką. Uczy się w III klasie Gimnazjum. Lubi muzykę i film. Interesuje się fotografią. Uczęszczała na prowadzone w szkole kółko fotograficzne. W przyszłości chciałaby zostać piosenkarką.

Wybory do samorządu uczniowskiego

Z początkiem roku w szkolnego w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku przeprowadzono kampanię w trakcie której dokonano wyboru Samorządu Uczniowskiego. O tym jak ważną rolę ma do odegrania Samorząd Uczniowski chyba nikogo nie trzeba przekonywać.

Działalność samorządu w szkole  jest ważnym elementem kształcenia u młodzieży umiejętności współdecydowania o własnym środowisku lokalnym. Działalność ta pozwala młodym ludziom m.in.  podejmować decyzje, czy współdecydować wspólnych sprawach.  Takie umiejętności mogą się uczniom przydać w późniejszym dorosłym życiu. Do samorządu uczniowskiego w połowie września zostali wybrani Angelika Faucz, Małgorzata Tenedera oraz Kamil Orzechowski. Sylwetki członków samorządu uczniowskiego przedstawimy wkrótce na naszej stronie internetowej.

Spotkanie z rodzicami

U progu nowego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 6 zorganizowano spotkanie z rodzicami. Uczestniczących powitała dyrektor placówki Grażyna Adamczyk. Dziękując za przybycie scharakteryzowała  poszczególne typy szkół, omówiła podstawowe zasady obowiązujące w placówce oraz zapoznała rodziców z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Podczas spotkania uzupełniono skład Rady Rodziców, który stanowią; Emilia Szostek-Faucz- przewodnicząca, Jan Kwiotek członek, Sabina Grabczak i Ewa Dziewior to osoby do podpisywania faktur. Komisje rewizyjną tworzą Bronsisław Bernacki i Jolanta Twardawa. Podczas spotkania wicedyrektor szkoły Tatiana Szuła poinformowała rodziców o terminach oraz zasadach obowiązujących podczas egzaminów gimnazjalnych. Z kolei wicedyrektor Sabina Kuźnik  mówiła o teoretycznych i praktycznych egzaminach zawodowych. Jako prezes Stowarzyszenia DLA DOBRA scharakteryzowała działalność Stowarzyszenia, zaprezentowała również krótki film ilustrujący zarówno historię jak współczesne oblicze organizacji pożytku publicznego. Na zakończenie podziękowała za przekazanie 1% podatku na działalność statutową Stowarzyszenia.  Pedagog szkolny Monika Zielenkiewicz omówiła  podręczniki oraz tematy poruszane w trakcie zajęć z funkcjonowania społecznego. Z kolei szkolna katechetka Agnieszka Socha zapoznała rodziców z programem nauczanie religii.
 
 
Mówiła także o możliwości dokonania wyboru. Dzieci mogą się uczyć religii, etyki albo obydwu przedmiotów. Do tego wymagane jest jednak oświadczenie rodziców. Na zakończenie Barbara Bauerek-Matloch przedstawiła rodzicom projekty europejskie realizowane zarówno przez szkołę jak i przez Stowarzyszenie. Dyrektor dziękując rodzicom za przybcie zaprosiła ich na spotkanie w klasach z wychowawcami.