Regionalny konkurs NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE z udziałem uczniów naszej szkoły

10 kwietnia 2014 w Częstochowie odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom w XIX edycji regionalnego konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie”. W  gronie finalistów znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, którzy startowali w zawodowych kucharz, cukiernik, sprzedawca. W marcu trwały zmagania praktyczne w partnerskich szkołach na terenie województwa śląskiego i opolskiego.

Część praktyczna w zawodzie kucharz odbyła się Lublińcu, sprzedawca w Rudzie Śląskiej, a cukiernik w Sosnowcu. Finał czyli część pisemna i podliczenie punktów z części praktycznej zorganizowane w Częstochowie zakończył zmagania uczniów szkół zawodowych.

 

     

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę wypadli dobrze, zajmując w licznej grupie uczestników miejsca tuż za podium. Uczestnikom konkursu towarzyszyła młodzież z naszej szkoły, która dzięki dofinansowaniu z Miasta Rybnika brała udział w integracyjnym wyjeździe do Częstochowy.

 

   

 

Młodzież szkolna kibicowała naszym reprezentantom. Gratulujemy naszym uczniom dobrej postawy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych zmaganiach konkursowych. Środki na wyjazd integracyjny do Częstochowy pozyskało z Miasta Rybnika Stowarzyszenie „DLA DOBRA” działające przy Zespole Szkół nr 6.

     

Wesołych Świąt!

Zdrowych, rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
przepełnionych radością budzącej się do życia przyrody,
wiarą w człowieka i sens ludzkiego istnienia.

życzy Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie
Zespołu Szkół nr 6

Zespół Szkół uczestniczył w konferencji międzynarodowej

W dniach od 7-8 kwietnia w Ustroniu zorganizowano międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – między zmianą faktyczną a pozorowaną”. Spotkanie zorganizowane już po raz dziesiąty było kontynuacją wcześniejszych rozważań dotyczących procesu edukacji oraz wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych.

Organizatorem dwudniowego spotkania był Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń środowiska zajmującego się osobami niepełnosprawnymi w aspekcie  teoretycznym, praktycznym, organizacyjnym.Obarom plenarnym towarzyszyły zajęcia w sekcjach oraz warsztaty. Uczestnicy odwiedzili także Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu Nierodzimiu.
 
 
W tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczyli także przedstawicie Zespołu Szkół nr 6 z Rybnika. Konferencji towarzyszyły mini stoiska na których prezentowano prace wykonane przez osoby niepełnosprawne w tym przez uczniów naszej szkoły. Ponadto każdy uczestnik konferencji otrzymał upominek wykonany w naszej szkolnej pracowni ceramicznej. Współorganizatorami konferencji byli: Ostravská Univerzita v Ostravé, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Feniks w Skoczowie i Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu Nierodzimiu.