Wycieczka do Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku

12 maja uczniowie klasy IIB/P  przysposabiającej do zawodu pomocnik ogrodnika wybrali  się na wycieczkę dydaktyczną do Zakładu Zieleni Miejskiej w Rybniku. Wraz z uczniami były panie Adriana i Dorota. 

Tam zwiedziliśmy  DZIAŁ PRODUKCJI OGRODNICZEJ I DEKORACJI.
Po zakładzie oprowadzała nas kierowniczka tego działu pani Ewa Leśnikowska.
Praca tego działu skupia się na całorocznej produkcji i uprawie roślin ozdobnych, przeznaczonych przede wszystkim dla potrzeb obsady terenów zieleni miasta przez Dział Utrzymania i Konserwacji Terenów Zieleni.

Produkcja roślinna, to rośliny ozdobne dwuletnie i jednoroczne kwietnikowe, byliny oraz krzewy i drzewa iglaste oraz liściaste, jest również oferta dla klientów indywidualnych.
Uczniowie obejrzeli uprawę roślin w szklarniach ogrzewanych, uprawę pod osłonami foliowymi i uprawy zagonowe.

Uprawa roślin w szklarniach ogrzewanych.
W obiektach tych odbywa się produkcja zasadnicza roślin jednorocznych kwietnikowych  oraz innych rodzajów upraw,  siew i rozmnażanie wegetatywne roślin. Ponadto pikowanie      i przesadzanie (doniczkowanie) gotowej rozsady roślin przed przeniesieniem do szklarni chłodnych, tuneli lub inspektów. Tu też odbywają się niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w celu uzyskania odpowiednich walorów roślin. Ponadto formowanie roślin oraz przygotowanie mateczników. Prowadzenie innych roślin ozdobnych i dekoracyjnych z liści dla celów dekoracji w pomieszczeniach z okazji różnych uroczystości w obiektach samorządowych.

Uprawy roślin pod osłonami (tunele foliowe) i uprawy zagonowe.
Tu odbywa się kontynuacja upraw roślin rabatowych, wysadzonych do gruntu w miesiącach wiosennych (kwiecień-czerwiec) oraz uprawa roślin dwuletnich – rabatowych, tj. bratki, stokrotki i niezapominajki.

Na powierzchni otwartej prowadzona jest produkcja roślin ozdobnych szkółkarskich w kontenerach (krzewy iglaste i liściaste, byliny).

Nasi uczniowie z zainteresowaniem zwiedzali zakład zadając pani Ewie Leśnikowskiej wiele pytań.

Dni Godności 2011

  W czwartek 5 maja klasa IIB/P wraz z nauczycielkami panią Adrianą Kowalczyk i Dorotą Porwoł brała udział w uroczystych obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Obchody te przygotowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku. Uroczystość miała miejsce w Rybnickim Centrum Kultury w sali teatralnej.

Była to impreza otwarta dla szerokiego grona osób związanych z rybnickim środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz zaproszonych przedstawicieli władz miasta, instytucji, placówek i organizacji partnerskich.
Nasi uczniowie z radością i zaangażowaniem brali udział w tych obchodach. 

                                                                   

Spośród wielu atrakcji  spodobała się projekcja filmu pt.: „W poszukiwaniu godności” –  reżyseria,  scenariusz oraz produkcja – Warsztaty Terapii Zajęciowej 2 w Niedobczycach.
Film poruszał temat godności, przedstawiał problem oczami samych zainteresowanych: „JAKIEGO GODNEGO ŻYCIA DLA SIEBIE CHCĄ SAME OSOBY ZAINTERESOWANE?” Publiczność w teatrze głośno wyrażała aprobatę dla poruszanych problemów w filmie.
Osoby biorące udział w filmie były obecne na sali toteż po projekcji rozgorzała dalsza część dyskusji. Dla uczestników tej uroczystości ogromną radością była możliwość spotkania swych dawnych kolegów, koleżanek, wychowawców  i nauczycieli. Miła niespodzianką okazał się bogaty i urozmaicony poczęstunek.

                                                      

Wycieczka do Książnicy Cieszyńskiej zorganizowana przez bibliotekę szkolną

W czwartek 28 kwietnia grupa uczniów klas licealnych i szkoły zawodowej pojechała na warsztaty i lekcje biblioteczną w Książnicy Cieszyńskiej.
Placówka ta została utworzona w 1994 roku jako komunalna biblioteka naukowa sprawująca pieczę nad zabytkowymi kolekcjami książkowymi, powstałymi w Cieszynie w okresie od XVIII do XIX wieku.

Książnica Cieszyńska oprócz gromadzenia, ochrony i konserwacji regionalnego dziedzictwa piśmienniczego zajmuje się również tworzeniem nowoczesnego warsztatu do badań regionalnych i bibliologicznych, organizowaniem i prowadzeniem prac naukowych w zakresie kultury piśmienniczej Śląska Cieszyńskiego.
Młodzież odbyła warsztaty szkoleniowe w Dziale Ochrony i Konserwacji Zbiorów.  Uczestniczyła także w lekcji bibliotecznej poświeconej dziejom książki –  wykład ilustrowany pokazem multimedialnym. Urozmaiceniem lekcji była prezentacja oryginalnych starych druków i rękopisów ze zbiorów Książnicy.

Konserwacja zabytków  jest jednym z aspektów programu ochrony  zabytkowych dzieł piśmiennictwa.  Posiadanie własnej, dobrze wyposażonej pracowni konserwatorskiej umożliwia wykonywanie wszelkich prac konserwatorskich w pełnym zakresie. Celem konserwacji jest powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektom ich walorów użytkowych i estetycznych. O podjęciu zabiegów konserwatorskich decyduje, obok stanu zachowania, również wartość historyczna obiektu. Dla każdego, przeznaczonego do konserwacji obiektu opracowuje się program prac uzależniony od jego stanu zachowania i charakteru. Zakres prac inny będzie dla książki, inny dla grafiki czy akwareli, inny dla rękopiśmiennego kodeksu z barwnymi iluminacjami. Do prac używane są materiały najwyższej jakości, spełniające wymogi konserwatorskie. Konserwacja jest z natury czasochłonna i kosztowna. Prace prowadzone we własnej pracowni  pozwalają zminimalizować koszty.

Uczniowie odwiedzili pracownie konserwacj. W pomieszczeniu suchym zobaczyli m.in: czyszczenie ręczne i mechaniczne stron zniszczonych książek, zapoznali się z dokumentacją opisowo-konserwacyjną książki, zobaczyli wtórne wykorzystanie oryginalnych materiałów np. stare elementy okładek wtapiane w nową skórę, uzupełnianie stron.W pomieszczeniu mokrym uczestniczyli w zabiegach w środowisku wodnym, pomagali odkwaszać strony książek w kąpieli wodnej, pomagali uzupełniać strony  używając w pracy  masy papierowej i kleju roślinnego – ryżowego z dodatkiem środka grzybobójczego. Obejrzeli ponadto różnorodne urządzenia i maszyny niezbędne w pracowni konserwatorskiej, sita odsączające, prasy introligatorskie, urządzenia utrzymujące odpowiednia temperaturę       i wilgotność w pracowni.
Na lekcji poświęconej dziejom książki wielkie zainteresowanie wywołały książki pisane i ilustrowane odręcznie, dziś  takich dzieł nie spotyka się.
Wycieczkę zakończyliśmy  zwiedzaniem Starego Miasta, w słonecznej, ciepłej pogodzie.

Tydzień Ekologiczny 11-15.04.2011

W dniach 11 kwietnia  do 15 kwietnia w naszej szkole obchodzono Tydzień Ziemi, choć Dzień Ziemi przypada dopiero 22 kwietnia jednak w tym czasie są dni wolne od nauki – Święta Wielkanocne.

W poniedziałek wszyscy uczniowie sprzątali teren szkolny, wokół szkoły, przystanki autobusowe, pobocza ulicy Raciborskiej oraz drogę prowadzącą do kościoła w Radoszowach.
Rok 20011 został obwołany Międzynarodowym Rokiem Lasów toteż we wtorek i środę uczniowie wszystkich klas zobaczyli film edukacyjny telewizji BBC pod tytułem „Lasy strefy umiarkowanej”. Realizatorzy filmu zabrali nas w świat widoków i dźwięków, jakich nigdy nie moglibyśmy zobaczyć ani doświadczyć.
Lasy to naturalne środowisko dla wielu roślin i zwierząt, są „płucami Ziemi”, należy je chronić.
Bowiem życie człowieka może istnieć dzięki zdrowej i zadbanej planecie.

W czwartek organizatorzy obchodów Tygodnia Ziemi zaplanowali wycieczki do Palmiarni w Gliwicach oraz do  pobliskiego lasu, jednak ze względu na „atak zimy”: deszcz, grad, wiatr wycieczki nie doszły od skutku.
W piątek odbył się pokaz strojów mody ekologicznej.
Wcześniej ogłoszono Konkurs Mody Ekologicznej, w którym mogły wziąć udział chętne klasy.
Właśnie w piątek przedstawiciele klas biorących udział w konkursie zaprezentowali na sali gimnastycznej stroje wykonane z surowców wtórnych.
Trzeba przyznać, że wyobraźnia naszych uczniów nie ma granic!

W trakcie całego Tygodnia Ekologicznego nauczyciele mieli do dyspozycji specjalne przygotowane – przez nauczycieli odpowiedzialnych za imprezę – karty pracy, konspekty i inne materiały, by mogli wykorzystać je na swoich lekcjach.

W bibliotece szkolnej przygotowano kącik ekologiczny, ciekawie  ilustrowane albumy m.in. Zagrożona planeta”, ” Skąd się bierze woda na Ziemi?”, „Przyroda Polska”, „Drzewa”, „Parki Narodowe”, ponadto książki z cyklu „Świat Natury” – „Lasy”, „Morza i Oceany”, Wszechświat”, Katastrofy” oraz inne pozycje.

Festyn rodzinny 2011

16 maja nasza szkoła oraz Stowarzyszenie „Dla Dobra” były organizatorem festynu rodzinnego. Było wiele atrakcji, m.in. występ zespołu folklorystycznego”Syryniczki” z Syrynii, OPPZ „Przygoda” z Rybnika, Kabaret Chwilowo Kaloryfer z Rybnika, orkiestra dęta KWK Jankowice. Dużą atrakcją festynu był pokaz profesjonalnego stuntu motocyklowego wykonanego przez studentów Politechniki Śląskiej oraz przejażdżka jeepami 4×4. Gwiazdą wieczoru miał być pan Leszek Filec z małżonką, jednak nasze plany popsuła kapryśna deszczowa pogoda i koncert został odwołany. Letni deszcz nie złamał jednak naszego zapału, ponieważ imprezę zakończyliśmy tańcami w deszczu z Dj-em.