Letnie wakacje 2016 rozpoczęte

 
To był dobry, obfitujący w wiele interesujących wydarzeń rok szkolny o czym z zadowoleniem wspominała podczas uroczystego spotkania dyrektor szkoły Grażyna Adamczyk. W zakończonym roku szkolnym dzięki wsparciu Miasta Rybnika realizowano sporo różnorodnych projektów edukacyjnych także tych które są współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej. 
Młodzież w roku szkolnym 2015/2016 osiągnęła wiele sportowych i edukacyjnych osiągnięć. Dobre wyniki zostały zauważone. Kilku uczniów otrzymało nagrodę „Rybnickiego Prymusa” jedna dostała stypendium Prezydenta Miasta. Zakończenie roku szkolnego było dobrą okazją do złożenia życzeń całej społeczności szkolnej. Wyróżniono oraz w specjalny sposób podziękowano laureatom szkolnego konkursu  frekwencji. Uhonorowano także uczniów z najlepszymi wynikami w nauce oraz tych zaangażowanych w życie szkoły oraz laureatów różnorodnych konkursów. Dyrektor placówki podziękowała za cały rok wytężonej pracy i życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych  wakacji.
 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 6 wyróżnieni

Zwykle pod koniec roku Rady Pedagogiczne typują uczniów, którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, a poza tym mają znaczące osiągnięcia w sporcie czy w kulturze. Uczniowie naszej szkoły Andrzej Motyka, Michał Huba oraz Marcin Bolibrzuch otrzymali dyplomy oraz medale Rybnickiego Prymusa”, natomiast trzej inni Patryk Kostur, Lukasz Budnik oraz Tomasz Bil otrzymali stypendia Prezydenta Miasta. Spotkanie, które miało bardzo uroczysty charakter uświetniły występy artystyczne młodzieży uczęszczającej na zajęcia do „Przygody”. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i życzymy uczniom udanych wakacji.
 

Tydzień profilaktyki 2016

Poniedziałek, 06.06.16 odbywał się pod hasłem „Chcesz być cool od używek z dala stój”. Zadaniem zajęć profilaktycznych było poszerzenie wiedzy na temat skutków zażywania dopalaczy, alkoholu i narkotyków  i ich wpływu na stan zdrowia, rozwijanie postaw asertywnych i  umiejętności odmawiania.

Wtorek 07.06.2016r. zajęcia profilaktyczne  poświęcone były umiejętności rozwiązywania konfliktów, wzmacnianiu zachowań aprobowanych społecznie , wypracowaniu umiejętności prawidłowego porozumiewania się, życzliwości i szacunku do drugiej osoby oraz  przeciwdziałaniu przemocy. Nosiły temat :  ”Coolturka przyjacielu”.

 
Ponieważ „Zdrowie jest cool”  i zależy nam, by uczniowie szkoły prowadzili zdrowy i higieniczny tryb życia w czwartek 09.06.2016r. prowadzono zajęcia we współpracy z nauczycielami funkcjonowania  na temat zdrowego stylu życia, roli zdrowego odżywiania i aktywności sportowej. Ponadto uczniowie ZSZ i Gimnazjum spotkali się z pielęgniarką szkolną Janiną Dąbrowską.  Zajęcia profilaktyczne poświęcone były  profilaktyce czerniaka i zakażeń wirusowych WZW, HBV, HCV, HPV. Realizowano zagadnienia programów profilaktycznych:  „PODSTĘPNE WZW”, „Znamię – znam je”, „Wybierz życie- pierwszy krok”.
 
 

 Piątek 10.06.2016r. to „Cool w cyberprzestrzeni” . Rozmawialiśmy na temat negatywnych skutków nadmiernego korzystania ze środków multimedialnych, w tym przemocy poprzez niewłaściwe korzystanie z telefonu, smartfona  i komputera. Szkoła włączyła się w akcję „Zachowaj trzeźwy umysł” i kampanię „Wyloguj się do życia”.