Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych – informacja dla rodziców i opiekunów prawnych

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 6 z siedzibą w Rybniku, ul. Stanisława Małachowskiego 145.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole,  a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Zespół, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Zespołu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Zespół przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku, ul. Stanisława Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: zs6@miastorybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Warsztaty profilaktyczne „Marzyciele mogą więcej”

W dniach 21 i 22 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne. Prowadziły je terapeutki z Fundacji Dziecięcy Sen panie Katarzyna Śliwa oraz pedagog pani Agnieszka Fałat z „Renezis – Szkoła spełnionych marzeń”

W poniedziałek dwie grupy uczniów wzięły udział w zajęciach profilaktyki antynarkotykowej. Młodzież wspólnie grała w grę i podczas zabawy rozmawiała o uzależnieniach. Uczniowie przedstawili także swoją wiedzę na temat narkotyków poprzez rysunek i opisanie go. Prowadząca warsztaty pani Katarzyna Śliwa przeczytała wywiad z osobą uzależnioną od narkotyków, która wygrała z nałogiem.

Wiadomo, że ,,marzenia uskrzydlają”, a ,,marzyciele mogą więcej”.

Czas na marzenia jest cały czas i my swój czas właśnie nimi wypełniliśmy.

Warsztaty motywacyjne „W obronie marzeń” prowadziła Pani Agnieszki Fałat z „Renezis – szkoła spełnionych marzeń”.

Uczniowie z radością tworzyli swoje mapy marzeń, był też czas na zadumę.

Pani psycholog i trener Bernadeta Grzonka z Fundacji Dziecięcy Sen przeprowadziła warsztaty wzmacniające zdrowie psychiczne, poprzez nabycie zdolności rozpoznawania i kontrolowania swoich emocji, a w tym poznanie sztuki asertywnej odmowy. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się również z technikami odporności na stres oraz motywację i organizację czasu wolnego, co umożliwi im większą aktywność społeczną.

Zajęcia były ciekawe a uczniowie poprzez wspólne działania i zabawę wiele się nauczyli.

Dziękujemy naszym Gościom za pożyteczne i miłe zajęcia.

Opis i zdjęcia: Dorota Porwoł

Wycieczka Oczyszczalnia Ścieków w Rybniku

Grupa uczniów naszej szkoły w środę 16 maja pojechała na wycieczkę edukacyjną do oczyszczalni ścieków.

Mieliśmy ogromne szczęście bo pogoda na zwiedzanie była piękna: słonko, zero wiatru i deszczu, rześko a temperatura powietrza… w sam raz do zwiedzania.

Po obiekcie oprowadzała nas pani Aleksandra Polok i w ciekawy sposób przybliżyła nam zasady oraz mechanizmy oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia w Rybniku – Orzepowicach wchodzi w skład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Przyjmuje i oczyszcza ścieki z terenu miasta oraz gmin Gaszowice i Jejkowice. raz do ogrzewania budynku administracyjnego oczyszczalni i obiektów technologicznych.

Na rozległym terenie oczyszczalni mogliśmy zobaczyć wiele urządzeń podczas ich pracy. Zaskoczył nas fakt, że nie czuliśmy żadnych nieprzyjemnych zapachów. Oczyszczalnia znajduje się poza centrum miasta i otoczona jest szerokim pasem zieleni. Podobały nam się kolorowe tablice informujące szczegółowo o procesach zachodzących podczas oczyszczania ścieków. Ale nie tylko, w obrazowy sposób przedstawiono na nich jakie są źródła powstawania ścieków, zasady korzystania z urządzeń sanitarnych, sposoby zagospodarowania ścieków osadowych. Poznaliśmy również jakie miejsca są odbiorcami już oczyszczonych ścieków.

Mogliśmy się przekonać na własne oczy, ze w oczyszczonych ściekach – bo to ciągle są czyste ścieki…a nie woda – żyją ryby i rosną rośliny wodne.

Oczyszczalnia w Rybniku – Orzepowicach wchodzi w skład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Przyjmuje i oczyszcza ścieki z terenu miasta oraz gmin Gaszowice i Jejkowice. Powstała w latach od 1970 do 1976 a w roku 2000 przeprowadzono jej kompleksową modernizację.

Oczyszczalnia oczyszcza ścieki na dwa sposoby: mechanicznie i biologicznie.

Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w trzech fazach: na kratach bębnowych, piaskowniku i osadnikach wstępnych. Mogliśmy te procesy obserwować przebywając w pobliżu maszyn i urządzeń zajmujących się tymi zadaniami.

Następnie odbywa się biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego i powstające w wyniku oczyszczania ścieków osady poddawane są fermentacji w komorach fermentacyjnych. Wytwarzany tam biogaz jest przetwarzany na energię elektryczną oraz spalany w kotłach do ogrzewania wody użytkowej oraz do ogrzewania budynku administracyjnego oczyszczalni i obiektów technologicznych.

Dziękujemy Dyrekcji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za umożliwienie nam zwiedzania zakładu a pani Agnieszce za ciekawe i i wyczerpujące informacje.

Opis i zdjęcia: Dorota Porwoł

Boguszowicki Piknik Rodzinny

W sobotę 19 maja na ternie nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 6 zorganizowano Boguszowianki Piknik Rodzinny. W programie plenerowego spotkania znalazło się wiele atrakcji. Były występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkoły oraz zespołu „Remedium” działającego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół-”Przygoda”. Były dmuchańce, konkursy sportowe oraz animacje dla dzieci. Na zgłodniałych i spragnionych czekały napoje, kiełbasa z grilla, popcorn, cukrowa wata oraz ciasta. Piknikowi towarzyszyło stoisko z pracami rękodzielniczymi wykonanymi przez uczniów. W organizację przedsięwzięcia włączyło się Miasto Rybnik, Rada Dzielnicy Boguszowice-Stare, Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ślady”, OSP Boguszowice. Partnerami pikniku był MOSiR Rybnik oraz Dom Kultury w Rybniku-Boguszowcach. Dziękujemy gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, młodzieży oraz wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie przy organizacji pikniku.

Wycieczka do Żywca w ramach programu Erasmus+

28 maja grupa uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku wyjechała na wycieczkę do Żywca i Górę Żar. Podejście na szczyt do łatwych nie należało, ale wszyscy dali radę. Powrót ze szczytu był przyjemniejszy, gdyż skorzystaliśmy z kolejki szynowej. Dzięki realizowanemu w szkole projektowi Erasmus + „I am prosperous” mamy możliwość poznania ciekawych i aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Nowym doświadczeniem był rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim. Po sytym obiedzie w centrum Żywca pełni nowych doświadczeń wróciliśmy do Rybnika.