Paradnie na paradzie ryb

Zarówno smoka jak i rybę wykonywali uczniowie szkoły podczas zajęć. W przygotowanie makiety oraz specjalnej platformy włączyli się także nauczyciele. Trzeba przyznać, że ryba o egzotycznej budowie wyglądała naprawdę okazale. Szkolna rybna wzbudzała powszechne zainteresowanie wśród mieszkańców. Została także doceniona przez jury i otrzymała pierwsze miejsce w kategorii instalacji przestrzennych. Takie wyróżnienie było dla uczniów bardzo ważne, ale równie istotny był już sam udział w dwóch wielkich plenerowych wydarzeniach i praca zespołowa przy tworzeniu smoka i ryby. Z tego miejsca koordynatorzy projektu Miastu Rybnik za wsparcie tej inicjatywy oraz składają serdeczne podziękowania pod adresem wszystkich osób, które włączyły się realizacjętego projektu.

Ratunku, pomóż mi!- konferencja edukacyjna.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku

 DLA DOBRA,

ma zaszczyt zaprosić

na konferencję edukacyjną

„Ratunku, pomóż mi!”

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Termin: 04.10.2017r. godz. 13:00

 

Miejsce: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku,

ul. Małachowskiego 145

 

Zapisy: mail: dladobra@op.pl lub

tel. 324577098

Konferencja adresowana do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

Statystyki pokazują, iż ponad 450 milionów światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. O wiele więcej ma jednak problemy psychiczne. Obserwujemy, że coraz więcej dzieci i młodzieży cierpi z powodu zaburzeń psychicznych różnego typu. Najczęściej są to objawy depresji, zaburzenia odżywiania, zaburzenia emocji czy eksperymentowanie
z substancjami psychoaktywnymi.

Głównym celem konferencji jest zwiększenie świadomości publicznej w kwestii chorób psychicznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób nimi dotkniętych. Zależy nam, by osoby pracujące z młodzieżą, potrafiły jak najprędzej zauważyć niepokojące objawy mogące świadczyć o tym, że dziecko czy młody człowiek może znajdować się w sytuacji wymagającej pomocy specjalisty. Działania informacyjno-edukacyjne mają zatem kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu dyskryminacji i stygmatyzacji osób z problemami zdrowia psychicznego. Sprzyjają budowaniu postawy zrozumienia oraz zwiększaniu świadomości publicznej w kwestii chorób psychicznych, w efekcie prowadząc do zmniejszenia marginalizacji i wykluczenia społecznego osób chorych.

Konferencja jest zorganizowana w ramach cyklu konferencji edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, współfinansowana ze środków Miasta Rybnika.

 

Prelegenci:

Małgorzata Kostka

 

 

Lekarz psychiatra, od 15 lat pracuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, od 7 lat pracuje z dziećmi.

   

Bożena Szymik – Iwanecka

Specjalista psychiatra, terapeuta. Lekarz z trzydziestoletnim stażem pracy.
Od wielu lat kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego
 w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku.

 

Grzegorz Antosz

Dyrektor oddziału Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” w Gliwicach zarządzającego punktem konsultacyjnym oraz placówką terapii ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych. Instruktor terapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia, prowadzi liczne programy profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

 

 

Estonia

Zakopane 2017

Pogoda dopisała dzięki czemu mogliśmy aktywnie spędzać czas podczas górskich wędrówek. Zdobyliśmy Rusinową Polanę, Gęsią Szyję, Wodospad Siklawica oraz Gubałówkę. Spacerowaliśmy po Krupówkach. Nie zabrakło również czasu na wspólne rozmowy oraz zajęcia profilaktyczne dotyczące jakże ważnego tematu używek.
Mamy nadzieję, że czas spędzony w Zakopanem zostanie jeszcze długo w naszej pamięci, a poruszane tematy z zakresu profilaktyki będą przydatne w naszym życiu.