Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Ratunku, pomóż mi!- konferencja edukacyjna.

24.09.2017

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku

 DLA DOBRA,

ma zaszczyt zaprosić

na konferencję edukacyjną

„Ratunku, pomóż mi!”

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Termin: 04.10.2017r. godz. 13:00

 

Miejsce: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku,

ul. Małachowskiego 145

 

Zapisy: mail: dladobra@op.pl lub

tel. 324577098

Konferencja adresowana do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

Statystyki pokazują, iż ponad 450 milionów światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. O wiele więcej ma jednak problemy psychiczne. Obserwujemy, że coraz więcej dzieci i młodzieży cierpi z powodu zaburzeń psychicznych różnego typu. Najczęściej są to objawy depresji, zaburzenia odżywiania, zaburzenia emocji czy eksperymentowanie
z substancjami psychoaktywnymi.

Głównym celem konferencji jest zwiększenie świadomości publicznej w kwestii chorób psychicznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób nimi dotkniętych. Zależy nam, by osoby pracujące z młodzieżą, potrafiły jak najprędzej zauważyć niepokojące objawy mogące świadczyć o tym, że dziecko czy młody człowiek może znajdować się w sytuacji wymagającej pomocy specjalisty. Działania informacyjno-edukacyjne mają zatem kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu dyskryminacji i stygmatyzacji osób z problemami zdrowia psychicznego. Sprzyjają budowaniu postawy zrozumienia oraz zwiększaniu świadomości publicznej w kwestii chorób psychicznych, w efekcie prowadząc do zmniejszenia marginalizacji i wykluczenia społecznego osób chorych.

Konferencja jest zorganizowana w ramach cyklu konferencji edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, współfinansowana ze środków Miasta Rybnika.

 

Prelegenci:

Małgorzata Kostka

 

 

Lekarz psychiatra, od 15 lat pracuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, od 7 lat pracuje z dziećmi.

   

Bożena Szymik – Iwanecka

Specjalista psychiatra, terapeuta. Lekarz z trzydziestoletnim stażem pracy.
Od wielu lat kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego
 w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku.

 

Grzegorz Antosz

Dyrektor oddziału Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” w Gliwicach zarządzającego punktem konsultacyjnym oraz placówką terapii ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych. Instruktor terapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia, prowadzi liczne programy profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.