Szkoła nam pięknieje

Okres zimowej przerwy w zajęciach szkolnych był znakomitą okazją do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Wykorzystując nieobecność dzieci i młodzieży na schodach prowadzących do pokoju nauczycielskiego oraz do sali gimnastycznej położono nowe płytki. W tym samym czasie przeszlifowano i pomalowano lakierem parkiet w sali gimnastycznej. 

Podczas zimowych wakacji systematycznie wymieniano drzwi do klas i pracowni. W jednej ze szkolnych łazienek również trwał remont. Zdemontowano urządzenia sanitarne i we własnym zakresie układano nowe kafelki. W naszej szkole trwały również prace związane z możliwością korzystania z szerokopasmowego internetu. W niedalekiej przyszłości szybsze łącze znacznie ułatwi funkcjonowanie placówki oraz pozwoli na szersze niż do tej pory wykorzystywanie zasobów internetowych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Większość prac została zakończona jeszcze przed powrotem uczniów z ferii zimowych. Prowadzone w drugiej połowie stycznia prace modernizacyjne i drobne remonty poprawią standard nauczania dzieci i młodzieży oraz warunki pracy dla nauczycieli i personelu administracyjnego.

Kolejny rok działalności Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego

Zespół Szkół nr 6 jest jedną z kilku placówek oświatowych wchodzących w skład Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego. W pierwszej połowie stycznia w naszej szkole odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie uczestników Rybnickiej Platformy.

Biorących udział w spotkaniu powitała dyrektor placówki Grażyna Adamczyk. Uczestnicy podsumowali miniony rok, który upłynął bardzo pracowicie. Warto przypomnieć, iż RPPZ zorganizowała Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego z okazji jubileuszu swojego 5-lecia.

Jak co roku, włączyła się w Ogólnopolski Tydzień Kariery organizując Rybnicki Tydzień Kariery. Jednakże najważniejszą częścią spotkania było opracowanie planu działania na rok 2014. Pojawiły się ciekawe koncepcje, m.in. opracowania drugiego numeru Zeszytu Metodycznego RPPZ. Wspomniane pomysły będą dopracowywane i rozwijane w trakcie kolejnych spotkań Platformy.

 

 

Zaproszenie

9 stycznia tj. czwartek o godz. 16.00 w auli szkoły odbędzie się spotkanie z rodzicami. Zapraszamy!