„cuDOWNe Dzieci” – wystawa fotografii Iwony Wilczek

Zapraszamy wszystkich do Galerii DeKa i Galerii Drugiego Planu na „cuDOWNe DZIECI”. Wystawa czynna od 15.05 do 15.06.2019 r. Wstęp wolny!

Projekt o dzieciach z Zespołem Downa powstał jako moja forma walki z wykluczeniem społecznym. Jest to cykl portretów i osobista refleksja nad pojęciem inności i akceptacji we współczesnym świecie. O każdym bohaterze opowiadam za pomocą „3” fotografii. Bohater przedstawiony w postaci tryptyku jest zabiegiem celowym i symbolicznym, gdyż to właśnie w „21” parze chromosomów znajduje się dodatkowy „3” chromosom, który determinuje funkcjonowanie osób z trisomią „21” pary chromosomów. Fotografowane przeze mnie osoby są niezwykle bogate w gestykulacji, w mowie ciała, w wyrażaniu siebie za pomocą ruchu, dlatego za pomocą „3” fotografii powstaje historia bohatera.

https://www.facebook.com/ZS6Rybnik/

Prezentacja Pracowni Drukarskiej

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku to placówka kształcąca młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością w trzech typach szkół. Placówka dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym, terapeutycznym oraz sporotowo-rekreacyjnym. Szkoła realizuje szereg projektów edukacyjnych zarówno ze środków unii europejskiej jak z funduszy krajowych. Nowe wyzwanie projektowe, jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dwuletni projekt zatytułowany „Drukarz – zawód z przyszłością” wartości blisko 400 tysięcy złotych przewiduje wydatkowanie środków na zakup sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego we współczesnej poligrafii.

To właśnie dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupiono wielofunkcyjne urządzenie produkcyjne, które kseruje, zszywa i biguje kartki, foliarkę dzięki której kartkę możemy poryć cienką warstwą folii, ploter tnący służy do wcinania kształtów, liter, laserowy ploter tnący, grawerujący. Dzięki niemu można wycinać ze sklejki grawerować na szkle czy metalu gdzie narzędziem tnącym jest wiązka laserowa. Do dyspozycji uczniów są także stanowiska komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie. Na wyposażeniu pracowni jest również wielkoformatowy ploter drukujący, drukarki 3D, prasa do termotranferu umożliwiająca nadruki na koszulkach, torbach czy kubkach. Pracownia została wyposażona w duży ekran multimedialny.

Głównym celem projektu jest realizacja w okresie 24 miesięcy programu rozwojowego w ZS6 w Rybniku obejmując 55 uczniów Branżowa Szkoła I-wszego Stopnia i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, systemem doradztwa zawodowego, kwalifikacyjnych form wsparcia, zindywidualizowanych i stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby młodzieży i oczekiwania regionalnych przedsiębiorców, staży zawodowych mających na celu skorelowanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami zawodowymi. Działania projektu wsparte będą także poprzez proces kształcenia nauczycieli w kierunkach adekwatnych do potrzeb uczniów oraz doposażenie placówki oświatowej o zawodowym profilu kształcenia w materiały do zajęć i pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnego kształcenia i transparentnego funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem na rynku pracy po opuszczeniu szkoły. Realizacja wspomnianego projektu jest konsekwencją prowadzenia w placówce zajęć z przedmiotu drukarz. Dzięki realizacji wspomnianego projektu oferta edukacyjna została poszerzona o elementy poligrafii i obróbki zdjęć i materiałów w programach graficznych. W oficjalnej prezentacji uczestniczył zastępca prezydenta Rybnika Wojciech Świerkosz, Naczelnik Wydziału Edukacji Katarzyna Fojcik, kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych Katarzyna Korba, Radni Rady Miasta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta Rybnika.

 

Warsztaty muzyczno – plastycznie

W ramach działań w projekcie Erasmus +  I Am here, too! uczniowie  zaangażowali się w  kolejne zadanie. Tym razem działania objęły aktywność muzyczno-plastyczną. Uczniowie wykonali ilustracje plastyczne do utworów muzycznych z Madery,przysłanych przez partnera projektowego. Zamieszczamy linki do muzyki, by każdy mógł  wysłuchać i zapoznać się z tą klimatyczną muzyką.

https://www.youtube.com/watch?v=-sze5rpbklM MARIZA – Quem Me Dera

 https://www.youtube.com/watch?v=JAgsROsJVnQ&list=PL69T7YWkeY3UfvmS3L3AI8XG4vSEwPr3u Ana Moura

https://www.youtube.com/watch?v=phJELMz3KKU

Baila que Baila

Uczniowie wysłuchali muzyki, przyjmując wygodne pozycje , zamykając oczy i wyobrażając sobie o czym jest dana piosenka. Potem były dyskusje o nastroju, uczuciach oraz o skojarzeniach i wyobrażeniach do danego utworu. Czy był pogodny czy nostalgiczny, jak reagowało ciało , jakie myśli płynęły w wyobraźni. Następnie młodzież pastelami suchymi i olejnymi zilustrowała swoje muzyczne wyobrażenia.  Końcowym etapem było oglądanie i omawianie prac oraz obejrzenie teledysków do utworów. Szczególnie spodobał się utwór Baila que Baila- wesoły, żywiołowy,porywający ciało do tańca, z teledyskiem ukazującym piękno wyspy.

Rekrutacja trwa!

Przypominamy,że nasza placówka nie prowadzi rekrutacji elektronicznej. Dokumenty dotyczące rekrutacji znajdą Państwo klikając poniższy link:
https://zs6rybnik.pl/rekrutacja/ lub w zakładce Rekrutacja.

Wycieczka do Krakowa

8 maja grupa 43 uczniów wyróżnionych w szkolnym konkursie „Nasz Układ Słoneczny- wykonanie makiety” brała udział w wycieczce do Krakowa. Wycieczka została sfinansowania przez Stowarzyszenie Dla Dobra, które realizuje projekt Erasmus + „Astronomy for Blind and the Disabled”. Zapraszamy do fotorelacji z wycieczki.