Archiwum postów

10.07.2019

Praktyki projektowe

W ramach projektu „Drukarz- zawód z przyszłością” uczniowie Zespołu Szkół nr 6 odbywają płatne praktyki w kilku firmach związanych z działalnością wydawniczą, reklamową. Podczas praktyk młodzież zajmuje się pracami porządkowymi, pomaga w realizacji reklam. Ponadto uczniowie zgrzewają, oczkują banery, przycinają folię, składają i przygotowują do klejenia, pomagają przy laminowaniu czy foliowaniu. Pracodawcy podkreślają sumienność i […]

Czytaj więcej

26.05.2019

Prezentacja Pracowni Drukarskiej

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku to placówka kształcąca młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością w trzech typach szkół. Placówka dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym, terapeutycznym oraz sporotowo-rekreacyjnym. Szkoła realizuje szereg projektów edukacyjnych zarówno ze środków unii europejskiej jak z funduszy krajowych. Nowe wyzwanie projektowe, jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na […]

Czytaj więcej

28.01.2019

Zaproszenie do konkursu ofert w programie „Drukarz – zawód z przyszłością”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, […]

Czytaj więcej

23.01.2019

Nowe wyzwanie projektowe

Zespół Szkół nr 6 rozpoczyna od lutego 2019 roku realizację kolejnego projektu edukacyjnego Nowe wyzwanie projektowe, jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Sląskiego na lata 2014-2020. Dwuletni projekt zatytułowany „Drukarz – zawód z przyszłością” wartości blisko 400 tysięcy złotych przewiduje wydatkowanie środków na zakup sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego we współczesnej […]

Czytaj więcej