Archiwum postów

30.08.2015

Stypendium szkolne 2015

Od 1 września można u pedagoga szkolnego pobierać wnioski o STYPENDIUM SZKOLNE.Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Czytaj więcej

24.08.2015

Srebro na Olimpiadzie w Los Angeles

Na XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles Andrzej Motyka uczeń Zespołu Szkół nr 6, zawodnik Klubu Olimpiad Specjalnych „Promyk z Rybnika zdobył srebrny medal na dystansie 25 metrów stylem grzbietowym.

Czytaj więcej

12.08.2015

Podręczniki- Gimnazjum 3

L.p.   przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Nr dopuszczenia 1.   J. polski Bliżej słowa kl. III. WSiP 27/3/2010 2.   Matematyka Matematyka wokół nas kl. III. WSiP 62/3/2010 3.   Fizyka Świat fizyki cz.3 Zamkor 11/3/2010 4.   Biologia Puls życia Nowa Era 58/3/2010 5.   Historia Historia cz.III. T. Matkowski GWO 158/3/2011 6.   Geografia Geografia dla gimnazjum kl. III. G. Chmielewska. OPERON 183/3/2011 7.   Chemia     8.   J. angielski Live beat 1. Pearson 316/4/2011 9.   Religia     10.   Plastyka     11.   Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne OPERON 199/2009 12.   WOS Bliżej świata. M. Wesołowska PWN 140/2009 13.   Informatyka     14. Wdż       15. Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa dla gimnazjum. WSiP 2012/01

Czytaj więcej

12.08.2015

Podręczniki- Gimnazjum 2

L.p.   Przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Nr dopuszczenia 1.   J. polski Bliżej słowa-kl.II WSiP 27/2/2009/MEN 2.   Matematyka Matematyka wokół nas-cz.2 WSiP 62/2/2009 3.   Fizyka Świat fizyki-cz.2 Zamkor 11/2/2010 4.   Biologia Puls życia-cz.2 Nowa Era 58/2/2009 5.   Historia Historia 2-podręcznik dla gimnazjum Nowa Era (dawne PWN) 129/2/2013/21 6.   Geografia Geografia dla gimnazjum kl.II OPERON 183/2/2009 7.   Chemia Chemia-cz.2 Nowa Era   8.   J. angielski Live beat 1. Pearson 316/4/2011 9.   Religia     10.   Zajęcia artystyczne     11.   Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne-podręcznik OPERON (ćw. zostaną wybrane we wrześniu) 199/2009 12.   WOS Bliżej świata. Wiedza o społeczeństwie PWN 140/2009 13.   Informatyka Informatyka dla ciebie. P.J. Durka 181/2009 14. Muzyka       15.   Wdż    

Czytaj więcej

12.08.2015

Podręczniki- Zawodowa 2

L.p.   przedmiot Tytuł podręcznika, autor, wydawnictwo Nr dopuszczenia 1.   J. polski Zrozumieć świat kl. II. Nowa Era 584/2/2013 2.   Matematyka Odkrywamy na nowo cz. 1 i 2. Podręcznik dla ZSZ. OPERON 507/1/2013 507/2/2014 3.   Przedmioty zawodowe w gastronomii   Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów cz.2. A. Kmiotek. WSiP   4.   Podstawy przedsiębiorczości     5.   Historia Ciekawi świata. Zakres podstawowy. J. Ustrzycki OPERON 506/2012 6.   Wdż       7.   J. angielski w gastronomii J. Angielski w gastronomii WSiP 2012 8.   J. angielski Success. S. McKinlay, J. Parsons Pearson 127/1/2009 9.   Religia     10.   Informatyka    

Czytaj więcej

11.08.2015

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/16

Przedstawiamy zestaw podręczników obowiązujących w Zespole Szkół nr 6 w Rybnikuna rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum nr 19Uwaga! W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas pierwszych otrzymają bezpłatne podręczniki  Klasa II Klasa III Pobierz listę w postaci PDF - tutaj. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Klasa I Klasa II Klasa IIIPobierz listę w postaci PDF - tutaj.

Czytaj więcej