Zaproszenie do konkursu

Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami na udział w międzyszkolnym konkursie wielkanocnym pt.: „Wianek Wielkanocny”

Regulamin konkursu:

Technika wykonania – praca przestrzenna.

Maksymalnie jedna praca na jednego ucznia.

Praca powinna być podpisana ( imię i nazwisko ucznia oraz jego opiekuna, klasa, nazwa szkoły)

Każdy uczestnik (rodzic lub opiekun w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO (załącznik nr 1)

Termin składania prac 20.03.2023 do sali nr 3 lub w sekretariacie.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 27.03.2023 na stronie naszej szkoły oraz profilu FB.