Zajęcia taneczne zumby i w siłowni

W środę 18 grudnia w ramach projektu „Jak zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny” realizowanego przez Stowarzyszenie „DLA DOBRA” przy finansowym wsparciu Miasta Rybnika, Zespół Szkół nr 6 odwiedziły trenerki ze Studia Energia. Dla kilkunastu chłopców zorganizowały zajęcia treningu obwodowego w szkolnej siłowni. Tego samego dnia zorganizowano zajęcia taneczne zumba w rytm szkolnej skocznej muzyki. Gratulujemy dobrej kondycji i
wytrzymałości wszystkim, którzy aktywnie ćwiczyli i dobrze się bawili. Mamy nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie sportowe.

Nagrody rozdane!

W związku z zakończeniem grantu „Nałogom NIE turystyka TAK. Warsztaty i wyjazdy profilaktyczno integracyjne 2019” dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Rybnika, zorganizowano konkurs plastyczny pod tym samym tytułem. Technika wykonania była dowolna. Plakaty nawiązywały do zaprzestania różnego rodzaju używek i promowały zdrowy styl życia aktywności sportowe i zwiedzanie świata. Nie było przegranych. Każdy uczestnik za swoją pracę został nagrodzony. Gratulujemy!
Ta edycja grantu się kończy. Jeszcze teraz uczniowie wspominają wyjazdy do Łeby i Zakopanego. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia i uśmiechamy się w stronę Urzędu Miasta

O prawach dziecka – rozwiązujemy Kahoot

18 grudnia w ramach obchodów 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka w naszej szkole został przeprowadzony turniej z wykorzystaniem 2 quizów Kahoot ,,Wprowadzenie o prawach dziecka” i ,,Dowiedz się więcej oprawach dziecka”. W quizie brało udział 13 uczniów. Turniej był okazją do przypomnienia, że wszystkim dzieciom na świecie przysługują takie same prawa i podsumował wiadomości jakie uczniowie zdobyli na temat Praw dziecka.
Ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego ‘Wymarzony świat dla dzieci w przyszłości” Na konkurs wpłynęło 20 prac. Jury wyróżniło 5 prac, które zostały nagrodzone.

Jasełka 2019

W Zespole Szkól nr 6 w Rybniku zaprezentowano dzisiaj Jasełka. Jak zwykle było fantastycznie. W realizacje tego przedsięwzięcia zaangażowali się uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci. Tym razem historia sprzed ponad 2000 lat rozgrywa się w realiach współczesnego świata pełnego zakłamania, zaniku wartości i władzy pieniądza. Gratulujemy wspaniałego występu!

Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu POWER

W dniu 4 grudnia 2019 odbyło się szkolenie dla nauczycieli zorganizowane w ramach projektu POWER „Alternatywne metody komunikacji na zajęciach zawodowych”. Składało się ono z dwóch części. W pierwszej części Pani mgr Jadwiga Brzezinka omówiła przyczyny opóźnionego rozwoju mowy, scharakteryzowała rodzaje systemów alternatywnej komunikacji oraz przedstawiła schematy wprowadzania komunikacji wspierającej.

Część druga, prowadzona przez Panią psycholog mgr Emilię Musiolik dotyczyła przyczyn wypalenia zawodowego nauczycieli oraz sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Omówiono także zagadnienia związane z samo motywacją do pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Spotkanie to stanowiło formę przygotowania do wyjazdu grupy nauczycieli na szkolenie kadry typu job shaddowing, które odbędzie się w marcu 2020r. 

AAC_prezentacja multimedialna