Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019r. o godz. 9:45.

Uroczystość poprzedzi msza św. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja dotycząca dowozu młodzieży do szkoły przez rodziców

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wzór wniosku dla rodziców, którzy w własnym zakresie zapewniają dojazd dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej i chcieliby z tego tytułu zawrzeć umowę regulującą zwrot kosztów tego dojazdu.

Jednocześnie informuję, że do ustalenia stawki za 1 przejazd będzie brana średnia cena paliwa z dnia 22.08.2019 r. jak w zał. pliku tj. LPG: 1,85 zł/litr, ON: 4,95 zł/litr, Pb95: 5,02 zł/litr 

wniosek o umowę zwrot za paliwo

ceny paliw 22.08.2019

 

Dobry Start dla każdego ucznia

Przed nowym rokiem szkolnym, niezależnie od dochodów, rodzice znów będą mogli otrzymać dodatkowe 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Świadczenie przyznawane jest raz w roku rodzicom i opiekunom uczących się dzieci do 20 roku życia oraz do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych, a także uczniom szkół dla dorosłych. Program nie obejmuje studentów i przedszkolaków.

W tym roku wnioski można składać od 1 lipca – online i od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Od 2020 roku zmieniają się terminy składania wniosków – od 1 lutego online, a od 1 kwietnia – drogą tradycyjną. Zarówno w tym, jak i w następnym roku można będzie je składać do końca listopada.

Uwaga! Podczas zakupu książek należy zabrać fakturę!

Szczegółowe informacje o świadczeniu Dobry Start znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło:
https://www.gov.pl