“ICT Based Classes”w Paryżu

Szkolenie w Paryżu odbywało się w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Mobilność edukacyjna” i przeprowadzone było przez Anatolia Education.

Celem kursu było poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych w zakresie:

  • nowatorskich metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • poznania różnorodnych narzędzi do e-learningu,
  • przygotowania do celowego i efektywnego stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów.

W programie uczestniczyli nauczyciele z Polski, Rumuni oraz Węgier.

W  pierwszych dniach warsztatów uczestnicy zapoznali się z systemem szkolnictwa we Francji oraz z narzędziami komunikacji cyfrowej wykorzystywanymi przez uczniów i nauczycieli w procesie edukacji.

Nauczyciele uczestniczyli także w ćwiczeniach integrujących grupę, kształtujących umiejętność komunikacji, uważnego słuchania oraz w nawiązywaniu pozytywnych relacji w grupie.

Kolejne dni kursu poświęcone były pracy z aplikacjami i programami, które zwiększają motywację będącą bodźcem i zachętą do działania w  pracy uczniów i nauczycieli oraz pozwalającymi na realizację postawionych celów min: Tome, Socrative, Trello, Padlet, Gamma, Flipgird i inne.

Omówione zostały także zagrożenia zdrowotne w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego płynące z nadmiernego korzystania z internetu a także sposoby ich niwelowania.

Podsumowaniem szkolenia był udział w grze terenowej z użyciem nowoczesnych technologii.

Na zakończenie, uczestnikom kursu wręczono certyfikaty. Zdobyte doświadczenia i umiejętności nauczyciele wykorzystają do podniesienia jakości pracy szkoły.

Wizyta w Szkole Specjalnej w Hiszpanii

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku realizuje projekt Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach zaplanowanej mobilności w dniach 19 do 23 lutego 2024 odbyła się wizyta w Specjalnej Szkole w Calatayud w Hiszpanii. Ta mobilność była przeznaczona dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w kształceniu zawodowym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich możliwości zatrudnienia, oraz omówienie i podział działań do realizacji. Podczas wizyty w szkole w Hiszpanii placówkę rybnicką reprezentowali nauczyciele: Danuta Sobik, Sonia Krupa, Iwona Kajdana-Świtaj i Adrian Paluch. W trakcie wizyty nauczyciele poznali szkołę i zgłębili zasady jej funkcjonowania, mieli okazję przypatrzeć się specyfice pracy w placówce, biorąc udział w szeregu zajęć z kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z ogrodnictwa prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów zawodowych, a dokładnie: rozsad, zasiew, flancowanie, rodzaje roślin hodowanych w szkole, metody kształcenia zawodowego z ogrodnictwa, sposób ich dystrybucji, działania ekologiczne.
Nauczyciele przedstawili swoją szkołę, jej specyfikę, miasto i kraj, używając różnych technik multimedialnych. Poruszono też kwestie komunikacji i upowszechniania efektów projektu. W kolejnych dniach wizyty omówiono zasady organizacji kształcenia zawodowego w Hiszpanii, stosowanych metod na lekcjach przysposabiających do pracy, głównie z tematyki ogrodniczej. Nauczyciele z Polski zwiedzili również historyczną część miasteczka Calatayud w regionie Aragonia, Saragossę oraz Barcelonę. W ostatni dzień wizyty rozdano certyfikaty.

Zapraszamy na DNI OTWARTE!

Do kogo skierowana jest prezentacja?

Przede wszystkim do uczniów z problemami edukacyjnymi i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na spotkanie zapraszamy również nauczycieli i rodziców, którzy często stają przed koniecznością wyboru/rekomendacji dalszej ścieżki edukacji swoich dzieci i podopiecznych.

2. Jaka będzie forma prezentacji?
Dla odwiedzających nas gości przygotowaliśmy szereg atrakcyjnych zajęć, które w ciekawy i aktywny sposób zaprezentują ofertę naszej placówki. Zaprezentujemy naszą infrastrukturę, pracownie którymi dysponujemy oraz zaprezentujemy zajęcia terapeutyczne realizowane w naszej szkole. W części z nich będzie można doświadczyć na własnej skórze.

3. Dlaczego warto?

  • Uczniowie zyskają wiedzę o specjalistycznej placówce funkcjonującej w Rybniku, która dla wielu może się okazać bardzo interesującą propozycją kontynuowania edukacji,
  • Atrakcyjna forma prezentacji będzie ciekawym urozmaiceniem dnia,
  • Elastyczne godziny wizyt pozwolą dopasować się do Państwa planu dnia.

4. Jak wziąć udział?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 9:00- 15:00. Prosimy o wcześniejszy telefon w celu umówienia dnia oraz godziny wizyty.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Dniach Otwartych Naszej Szkoły!
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu : 457 – 70 – 98, 509 627 831