Sprawozdanie z kursu „ICT in my Classroom”


Miejsce: PRIMERA COURSES Fostering changes, Rimska cesta 6, Ljubljana, Słowenia
Projekt: Erasmus +, nr:2023-1-PL01-KA121-VET-000112496
Uczestnicy: nauczyciele ZS nr 6 w Rybniku: Ewelina Tomala, Jadwiga Brzezinka, Agnieszka Miłoś, Marek Matuła.
W dniach 08-13.04.2024 roku grupa czterech nauczycieli ZS nr 6 w Rybniku uczestniczyła w ramach programu Erasmus+ w tygodniowym kursie: „ICT in my Classroom”. Głównym celem kursu było poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczycieli przysposobienia do pracy poprzez udział w kursie kadry w następującym zakresie:

  • nowoczesnych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • skutecznych narzędzi do prowadzenia edukacji na odległość stosowanych w szkołach
    europejskich.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez szkołę “PRIMERA COURSES Fostering changes”, uczestnikami kursu było łącznie 6 nauczycieli — z Polski, Hiszpanii oraz Chorwacji. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-14:00, każdy dzień składał się z kilku bloków, podzielonych krótkimi przerwami. Prowadzone były całkowicie w języku angielskim.
Kurs rozpoczął się prezentacją Słowenii, a w szczególności stolicy- miasta Ljubljana.
Następnie przeprowadzono zabawy integracyjne, aby lepiej poznać grupę. Przedstawiciele placówek z poszczególnych państw zaprezentowali swoje szkoły,przedstawili siebie i pełnione w szkole funkcje. Prowadząca szkolenie przedstawiła harmonogram zajęć oraz cele tygodniowego szkolenia. Podczas szkolenia zostaliśmy zapoznani z różnymi narzędziami ICT, które można wykorzystać w czasie prowadzenia zajęć, a które uatrakcyjniają proces edukacyjny, przynosząc wymierne efekty. Prowadząca zaprezentowała następujące aplikacje:

➔ Trello
➔ Wakelet
➔ Canva
➔ Genially
➔ Padlet
➔ Classroom
➔ Actionbound
Współczesna edukacja wymaga od nauczycieli podążania za nowymi technologiami, wdrażania ich i dostosowywania do własnego warsztatu pracy, zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami uczniów. Szkoleniowiec wielokrotnie podkreślała, że telefon komórkowy stał się podstawowym narzędziem pracy i zdobywania wiedzy, więc ze wszystkich aplikacji można skorzystać w wersji komputerowej, jak również w wersji na telefon. Kursanci trenowali wykorzystanie aplikacji i ich możliwości, które mogą zastosować w trakcie prowadzenia zajęć z młodzieżą.
Zajęcia były prowadzone metodą pracy grupowej oraz w parach mieszanych, aby trenować umiejętności interpersonalne oraz językowe. Grupy realizowały przydzielone na dany dzień zadania, wykorzystując ww. narzędzia, w określonym przez prowadzącego czasie, np.: praca metodą stacji zadaniowych, wyszukiwanie informacji ze wskazanych źródeł, projektowanie pocztówek, plakatów, kolaży w aplikacji Canva, tworzenie fake newsów w generatorze breakyourownnews.com, opracowywanie scenariuszy do stworzonej wcześniej historii oraz odgrywanie scenek tematycznych.
Jednym z zadań było stworzenie miejskiej gry terenowej w aplikacji mobilnej Actionbound, dzięki której mogliśmy zwiedzić najciekawsze miejsca stolicy oraz wykonać przydzielone zadania, m.in: wyszukać informacji na temat architektury, kultury, sztuki, historii, stotografować wskazane obiekty, kierować się nawigacją.
Ważnym elementem szkolenia była prelekcja dot. bezpiecznego korzystania ze stron internetowych oraz zagrożeń płynących z nadużywania Internetu. Otrzymaliśmy wskazówki, w jaki sposób uczulać, uświadamiać, przestrzegać uczniów przed nieroztropnym korzystaniem z zasobów sieci, wskazywać, jakie konsekwencje wynikają z otwierania linków pochodzących z niesprawdzonych źródeł.
Każde zajęcia kończyły się wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej przez uczestników oraz wypisywaniem krótkich, szybkich feedbacków, pisanych na kolorowych karteczkach, umieszczanych w różnych częściach sali szkoleniowej.
Szkolenie podsumowano rozmową na temat aplikacji, jakie poznano przez cały kurs, wypełnieniem ankiet ewaluacyjnych i otrzymaniem certyfikatów.
Kurs „ICT in my Classroom” okazał się cennym doświadczeniem, umożliwił nabycie nowych
kompetencji i poznanie narzędzi w celu wykorzystania ich podczas lekcji. Każdy z uczestników podczas szkolenia mógł znaleźć coś dla siebie i wykorzystać to w odniesieniu do swojej lekcji. Dzięki pracy w grupie nawiązano nowe znajomości, wymieniono się doświadczeniem. W trakcie szkolenia panowała przyjazna atmosfera, co także przyczyniło się do podniesienia efektywności naszej pracy. Wszystkie te doświadczenia i umiejętności niewątpliwie przyczynią się do podniesienia jakości pracy Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku.

Wizyta w Szkole Specjalnej w Hiszpanii

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku realizuje projekt Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe. W ramach zaplanowanej mobilności w dniach 19 do 23 lutego 2024 odbyła się wizyta w Specjalnej Szkole w Calatayud w Hiszpanii. Ta mobilność była przeznaczona dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w kształceniu zawodowym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich możliwości zatrudnienia, oraz omówienie i podział działań do realizacji. Podczas wizyty w szkole w Hiszpanii placówkę rybnicką reprezentowali nauczyciele: Danuta Sobik, Sonia Krupa, Iwona Kajdana-Świtaj i Adrian Paluch. W trakcie wizyty nauczyciele poznali szkołę i zgłębili zasady jej funkcjonowania, mieli okazję przypatrzeć się specyfice pracy w placówce, biorąc udział w szeregu zajęć z kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z ogrodnictwa prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów zawodowych, a dokładnie: rozsad, zasiew, flancowanie, rodzaje roślin hodowanych w szkole, metody kształcenia zawodowego z ogrodnictwa, sposób ich dystrybucji, działania ekologiczne.
Nauczyciele przedstawili swoją szkołę, jej specyfikę, miasto i kraj, używając różnych technik multimedialnych. Poruszono też kwestie komunikacji i upowszechniania efektów projektu. W kolejnych dniach wizyty omówiono zasady organizacji kształcenia zawodowego w Hiszpanii, stosowanych metod na lekcjach przysposabiających do pracy, głównie z tematyki ogrodniczej. Nauczyciele z Polski zwiedzili również historyczną część miasteczka Calatayud w regionie Aragonia, Saragossę oraz Barcelonę. W ostatni dzień wizyty rozdano certyfikaty.