Podsumowanie projektu, otwarcie windy, podpisanie porozumienia

12 grudnia 2012 przejdzie z pewnością do historii szkoły. Tego dnia bowiem z udziałem wielu znamienitych gości  zorganizowano konferencję podsumowującą unijny projekt „Odkrywam samodzielność”, podpisano porozumienie formalizujące dotychczasową współpracę z Uniwersytetem Śląskim oraz oficjalnie otwarto windę dla niepełnosprawnych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały w obecności prezydenta miasta Adama Fudalego, jego zastępcy Joanny Kryszczyszyn oraz dyrektor szkoły Grażyny Adamczyk uczennice Małgorzata Miękina oraz Katarzyna Oleś. To wydarzenie obszernie relacjonowały media. Winda powstała nakładem  blisko 581 tyś złotych.  

Tego samego dnia podsumowano także projekt „Odkrywam samodzielność”, który był realizowany w szkole od stycznia 2011 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  „Narodowej Strategii Spójności”. W przedsięwzięciu uczestniczyło 40 uczniów z klas przysposabiających z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz grupa ich 20 rodziców i opiekunów. Dorośli brali udział zajęciach psychologiczno-pedagogicznych, zaś młodzież szkolna uczestniczyła m.in. w zajęciach  z doradztwa zawodowego, terapii psychologiczno-pedagogicznej, zajęciach usprawniających oraz zajęciach w sali doświadczania świata. Warto dodać, iż w ramach tego projektu  nasza szkoła została wyposażona nowoczesne elementy do sali doświadczania świata. W konferencji podsumowującej poza uczniami i rodzicami uczestniczyli także przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rybnika, Zakładu Aktywności Zawodowej z Żor oraz przedstawiciel firmy Amrest. Scharakteryzowano także Zakłady Pracy Chronionej czyli miejsca, w których osoby niepełnosprawne mogą znaleźć zatrudnienie.

Tego samego dnia podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Rybnik, Uniwersytetem Śląskim, i Zespołem Szkół nr 6. Stosowny dokument sygnowali prezydent miasta Adam Fudali, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Grażyna Adamczyk. Współpraca będzie obejmować obszary dydaktyki, działalność naukową, wydawniczą, realizację praktyk studenckich oraz wizyty studyjne. W artystycznej części z tańcem i piosenką wystąpili uczniowie naszej szkoły.

Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach zorganizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami spotkania byli miejscowi studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji wspierani przez nauczycieli akademickich oraz liczne grono wolontariuszy. W warsztatach zatytułowanych „Święta z szyszką w tle” uczestniczyły dzieci i młodzież z kilku ośrodków z Polski i Czech zajmujących się osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W związku ze zbliżającym się Świętami Bożego Narodzenia uczestnicy warsztatów wykonali ozdoby z szyszek. W ruch poszły wstążki, nożyczki, piórka, farby. Po zakończonych warsztatach szyszki ozdobione kolorowymi wstążkami, cekinami, guzikami zawisły na choince zdobiącej foyer cieszyńskiej uczelni. W artystycznej części spotkania wystąpili studenci Edukacji Muzycznej. Z myślą o uczestnikach przygotowano również słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że spotkanie da początek dalszej współpracy uczniów i nauczycieli naszej szkoły ze studentami i nauczycielami akademickimi Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie. 

Odkrywam samodzielność- na finiszu

 

W środę 12 grudnia w Zespole Szkół nr 6 odbędzie konferencja podsumowująca projekt „Odkrywam samodzielność”. W projekcie realizowanym przez placówkę ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Narodowej Strategii Spójności” uczestniczyło 40 uczniów z klas przysposabiających z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz grupa ich 20 rodziców. 

     

Przedsięwzięcie realizowano w szkole od stycznia 2011 roku. W ramach działań projektowych młodzież szkolna uczestniczyła m.in. w zajęciach z doradztwa zawodowego, terapii psychologiczno-pedagogicznej, zajęciach usprawniających oraz zajęciach w sali doświadczania świata. Z kolei dorośli brali udział zajęciach psychologiczno-pedagogicznych. Głównym zamysłem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

       

Tego dnia planowane jest także oddanie do eksploatacji windy, która znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie szkoły. Prace związane z budową i montażem są już praktycznie na ukończeniu. Być może tego dnia zostanie również podpisane porozumienie pomiędzy Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego a Zespołem Szkól nr 6. W myśl projektu porozumienia o wzajemnej współpracy uczniowie szkoły będą mogli m.in. brać udział w zajęciach prowadzonych przez studentów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wycieczka do Chlebowej Chaty w Górkach Małych


 

W dniu 05.11.2012 młodzież z klas przysposabiających do pracy ( II Ap,II Bp, III Bp) uczestniczyła w wycieczce do Chlebowej Chaty w Górkach Małych. Chociaż poniedziałkowy poranek przywitał nas deszczem, humory dopisywały wszystkim uczestnikom.

     

Program wycieczki zakładał uczestnictwo w prezentacji „Od ziarenka do bochenka”.Dwugodzinna prezentacja obejmowała: oglądanie maszyn wykorzystywanych przy uprawie i obróbce ziarna dawniej i dziś,omawianie procesu powstawania masła oraz sprzętów do tego wykorzystywanych, omawianie sposobu pozyskiwania miodu a także pokaz sprzętu pasiecznego.  

     

Nasi uczniowie mieli okazję spróbować młócenia cepami, mielenia zboża na żarnach czy osiewania mąki. Najwięcej entuzjazmu wzbudziło samodzielne formowanie podpłomyków oraz ich wypiek i degustacja co widać na załączonych zdjęciach. Wspaniała była również sceneria zajęć, w których uczestniczyliśmy. Przemieszczaliśmy się w trakcie nich od starej stodoły, przez tradycyjna wiejską izbę, w której zachwycał nas prawie każdy sprzęt, po piwnicę z piecem do wypieku chleba. Przy chlebowym piecu, który w ten pochmurny, jesienny dzień dawał nam przyjemne ciepełko przygotowano dla nas biesiadę z żytnim chlebkiem, świeżym masełkiem , miodem i kawą zbożową .

     

Z żalem pożegnaliśmy Chlebowa Chatę i ruszyliśmy na Równicę , gdzie w schronisku czekał na nas gorący żurek. Wjeżdżając na Równicę podziwialiśmy piękną panoramę Beskidu. Dla niektórych uczniów była to pierwsza całodniowa wycieczka , z pewnością zapadnie w ich pamięci. Za możliwość wyjazdu serdecznie dziękujemy sponsorowi wycieczki ( całkowity koszt wyjazdu był sponsorowany). Zapraszamy do zobaczenie fotorelacji z naszego wyjazdu. 

Pole Nadziei przy naszej szkole

 

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji Pola Nadziei. Jest to  coroczna kampania na rzecz hospicjów, której pomysł narodził się w Wielkiej Brytanii, a do Polski trafił 14 lat temu. Hospicjum Domowe w Rybniku im. św. ojca Rafała Kalinowskiego włączyło się do akcji po raz pierwszy w 2011 roku. Celem akcji jest rozpowszechnianie idei opieki paliatywnej, edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka, a także pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów.

   

Symbolem akcji jest żonkil, uznawany za międzynarodowy symbol nadziei. Kwiat żonkila staje się znakiem jedności i solidarności ludzi zdrowych z chorymi. Akcja przebiega w dwóch etapach: jesienią sadzi się cebulki żonkili a wiosną, kiedy żonkile rozkwitają i tworzą żółte pola nadziei, organizuje się różnego rodzaju imprezy okolicznościowe połączone z kwestami na rzecz hospicjów. Darczyńcom za każdy dar pieniężny wręcza się symboliczny kwiat żonkila. 

   

Uczniowie  z klas przysposabiających, wraz z paniami Eweliną i Marysią włożyli wiele wysiłku w przygotowanie poletka. Grabili, usuwali darń, przekopywali – przygotowali spulchnione i odchwaszczone miejsce. Do sadzenie 100 cebulek dołączyli uczniowie z paniami Moniką, Oktawią i Adrianną. Sadzenie odbywało się cały dzień. Różne klasy miały w nim swój udział, nie tylko ogrodnicy, ale wszyscy chętni i wrażliwi na los ludzi cierpiących.
Więcej informacji o całej akcji i działalności Hospicjum Domowego w Rybniku na stronie:
http://www.hospicjum.miastorybnik.pl/  

Zapraszamy do galerii.