Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Podsumowanie projektu, otwarcie windy, podpisanie porozumienia

21.12.2012

12 grudnia 2012 przejdzie z pewnością do historii szkoły. Tego dnia bowiem z udziałem wielu znamienitych gości  zorganizowano konferencję podsumowującą unijny projekt „Odkrywam samodzielność”, podpisano porozumienie formalizujące dotychczasową współpracę z Uniwersytetem Śląskim oraz oficjalnie otwarto windę dla niepełnosprawnych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały w obecności prezydenta miasta Adama Fudalego, jego zastępcy Joanny Kryszczyszyn oraz dyrektor szkoły Grażyny Adamczyk uczennice Małgorzata Miękina oraz Katarzyna Oleś. To wydarzenie obszernie relacjonowały media. Winda powstała nakładem  blisko 581 tyś złotych.  

Tego samego dnia podsumowano także projekt „Odkrywam samodzielność”, który był realizowany w szkole od stycznia 2011 roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  „Narodowej Strategii Spójności”. W przedsięwzięciu uczestniczyło 40 uczniów z klas przysposabiających z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz grupa ich 20 rodziców i opiekunów. Dorośli brali udział zajęciach psychologiczno-pedagogicznych, zaś młodzież szkolna uczestniczyła m.in. w zajęciach  z doradztwa zawodowego, terapii psychologiczno-pedagogicznej, zajęciach usprawniających oraz zajęciach w sali doświadczania świata. Warto dodać, iż w ramach tego projektu  nasza szkoła została wyposażona nowoczesne elementy do sali doświadczania świata. W konferencji podsumowującej poza uczniami i rodzicami uczestniczyli także przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rybnika, Zakładu Aktywności Zawodowej z Żor oraz przedstawiciel firmy Amrest. Scharakteryzowano także Zakłady Pracy Chronionej czyli miejsca, w których osoby niepełnosprawne mogą znaleźć zatrudnienie.

Tego samego dnia podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Rybnik, Uniwersytetem Śląskim, i Zespołem Szkół nr 6. Stosowny dokument sygnowali prezydent miasta Adam Fudali, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Grażyna Adamczyk. Współpraca będzie obejmować obszary dydaktyki, działalność naukową, wydawniczą, realizację praktyk studenckich oraz wizyty studyjne. W artystycznej części z tańcem i piosenką wystąpili uczniowie naszej szkoły.