Zestaw programów, obowiązujący w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018

Gimnazjum dla uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej
 
J. POLSKI
DKOS-5002-69/07  Bliżej słowa. Program nauczania języka
polskiego dla klas 1-3 gimnazjum. Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, wyd. WSiP
 
HISTORIA
DKW-4014-4/00   Program nauczania historii w gimnazjum.
J. Drob, T. Panfil, L. Trzcionkowski, L. Wojciechowski
 
WOS
DKOS-5002-15/05 Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Bliżej świata. M. Wesołowska-Starnawska, W. Starnawski
 
J. ANGIELSKI
DKW-4014-123/99  Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum klasy 1-3. Kurs kontynuacyjny DKOS-5002-15/05  Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Bliżej świata. M. Wesołowska-Starnawska, W. Starnawski
 
RELIGIA
AZ-3-01/10  Program nauczania religii dla
gimnazjum "Pójść za Jezusem Chrystusem"
 
FIZYKA  
klasa 2 gimnazjum – Program nauczania dla gimnazjum do podręcznika "Świat fizyki" Barbara Sagnowska, nr ewid. (nr dop.) 11/2/2010
klasa 3 gimnazjum – Program nauczania dla gimnazjum do podręcznika "Świat fizyki" Barbara Sagnowska, nr ewid. (nr dop.) 11/3/2010
 
CHEMIA
klasa 2 gimnazjum – Program nauczania chemii w gimnazjum. Teresa Kulawik, Maria Litwin
klasa 3 gimnazjum – Program nauczania chemii w gimnazjum. Teresa Kulawik, Maria Litwin

BIOLOGIA
klasa 2 gimnazjum – Program nauczania biologii w gimnazjum. Anna Zdziennicka
klasa 3 gimnazjum – Program nauczania biologii w gimnazjum. Anna Zdziennicka

 
INFORMATYKA
klasa 2 gimnazjum – Program nauczania informatyki w gimnazjum "Informatyka dla Ciebie" Ewa Filimowicz
klasa 3 gimnazjum – Program nauczania informatyki w gimnazjum "Informatyka dla Ciebie" Ewa Filimowicz
 
MATEMATYKA
klasa 2 gimnazjum – Matematyka wokół nas. Gimnazjum klasa 2. A. Drążek, E. Duvnjak nr dop. 62/2/2009
klasa 3 gimnazjum – Matematyka wokół nas. Gimnazjum klasa 3. A. Drążek, E. Duvnjak nr dop. 62/3/2010
 
GEOGRAFIA
klasa 2 gimnazjum – Program nauczania geografii. Geografia dla gimnazjum. nr dop. 183/2/2009
klasa 3 gimnazjum – Program nauczania geografii. Geografia dla gimnazjum. nr dop. 183/2/2011
 
ZAJĘCIA ARTYSYCZNE
Zajęcia artystyczne/Plastyka G/4/P/28.08.09r. „Bliżej sztuki”. WSiP
 
ZAJĘCIA TECHNICZNE
Zajęcia Techniczne Numer dopuszczenia MEN:  199/2009*.Operon
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
WF – DKW-4014-88/01 Urszula Kierczak, Tadeusz Glos WSiP

Gimnazjum dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

 
1900-01-01 PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM NR 19 W RYBNIKU

Szkoła Branżowa I stopnia dla uczniów w normie intelektualne z dysfunkcjami

HISTORIA
Ciekawi świata. Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych. zakres podstawowy. J.Tulin (kl. II)
Po prostu historia. Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. J. Smoleński (kl.I)
 
J.POLSKI
DKOS-4015-121/02 Zrozumieć świat. Program nauczania języka
polskiego w zasadniczej szkole zawodowej. J. Pakulska
 
WOS
Ciekawi świata. Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. A.i J. Boneccy
J. ANGIELSKI
DKOS- 5002-73/03  My profession program nauczania języka
angielskiego dla szkół zawodowych.
 
RELIGIA
AZ-5-01/10  Z Chrystusem przez świat. Program nauczania religii dla szkół ponadgimnazjalnych
 
FIZYKA
Program nauczania do podręcznika "Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy." Maria Fijałkowska, Barbara Sagnowska, nr ewid.(nr dop.) 394/2011/2015
 
CHEMIA
Program nauczania chemii. Szkoła ponadgimnazjalna. Anna Warchoł, Iwona Maciejowska
 
BIOLOGIA
Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. Marek Kaczmarzyk
 
INFORMATYKA
Program nauczania informatyki "Odkrywamy na nowo" Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek

MATEMATYKA
Matematyka dla klasy 1,2,3 ZSZ "Odkrywamy na nowo" nr 507/1/2012 nr 507/2/2013

 
GEOGRAFIA
Ciekawi świata. Zaniewicz nr dop. 455/2012
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
WF – DKOS-5002-14/03 Wychowanie fizyczne. Program nauczania dla szkoły zawodowej. Ilona Gur
 
KUCHARZ – przedmioty zawodowe
Program nauczania dla zawodu kucharz 512001, kwalifikacja K.1. (T.6) KOWEZIU

Szkoła Branżowa I stopnia dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej

 
J.POLSKI
DKOS-4015-121/02 Zrozumieć świat. Program nauczania języka
polskiego w zasadniczej szkole zawodowej. J. Pakulska
 
HISTORIA
Ciekawi świata. Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych. zakres podstawowy. J.
Tulin (kl. II)
 Po prostu historia. Program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. J.
Smoleński (kl.I)
 
WOS
Ciekawi świata. Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres
podstawowy. A.i J. Boneccy
 
J. ANGIELSKI
DKOS- 5002-73/03  My profession program nauczania języka angielskiego dla szkół zawodowych.
 
RELIGIA
AZ-5-01/10  Z Chrystusem przez świat. Program nauczania religii dla szkół ponadgimnazjalnych

FIZYKA
Program nauczania do podręcznika "Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy." Maria Fijałkowska, Barbara Sagnowska, nr ewid.(nr dop.) 394/2011/2015

 
CHEMIA
Program nauczania chemii. Szkoła ponadgimnazjalna. Anna Warchoł, Iwona Maciejowska
Program nauczania do podręcznika "Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy." Maria Fijałkowska, Barbara Sagnowska, nr ewid.(nr dop.) 394/2011/2015
 
BIOLOGIA
Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych. Marek Kaczmarzyk
 
INFORMATYKA
Program nauczania informatyki "Odkrywamy na nowo" Zakres podstawowy Arkadiusz Gawełek
 
MATEMATYKA
Matematyka dla klasy 1,2,3 ZSZ "Odkrywamy na nowo" nr 507/1/2012 nr 507/2/2013
 
GEOGRAFIA
Ciekawi świata. Zaniewicz nr dop. 455/2012
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
WF – DKOS-5002-14/03 Wychowanie fizyczne. Program nauczania dla szkoły zawodowej. Ilona Gur

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Program nauczania dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – " Moja Pierwsza Praca"