Rekolekcje wielkopostne

Czas rekolekcji wielkopostnych w naszej szkole dobiegł końca. Dziękujemy Siostrze Grażynie ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP że zabrała nas w daleką podróż, duchową ścieżką. Najpierw wyruszyliśmy do Santiago de Compstela szlakami św. Jakuba odkrywając bogactwo pielgrzymkowe. W drugi dniu podążaliśmy drogą krzyżową Pana Jezusa odkrywając dar zbawienia przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Całość została zwieńczona dziękczynieniem podczas Eucharystii za miłość Pana Jezusa do każdego z nas.

Żegnaj Dorotko…

We wtorek 28 marca zmarła Dorota Porwoł emerytowana nauczycielka, bibliotekarka w Zespole Szkół nr 6. Niemal całe swoje zawodowe życie związała ze szkolnictwem. Przez wiele lat pracowała w szkolnej bibliotece, którą z ogromnym pietyzmem i zaangażowaniem tworzyła. Była bardzo pogodna i radosna. Miała świetny kontakt z młodzieżą. Wrażliwa na problemy uczniów, starała się zawsze pomóc w potrzebie. Pełniła także funkcję doradcy zawodowego angażując się w organizację Rybnickich Dni Kariery. Była takim niespokojnym duchem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ciekawa świata i wiedzy, ustawicznie się dokształcała i podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Organizowała wycieczki dla uczniów i spotkania z absolwentami, pozostając w kontakcie z młodzieżą, która opuściła mury szkoły. Była dobrym organizatorem i potrafiła swoimi pomysłami zarażać innych. Z chwilą, kiedy ZS nr 6 przeniósł się z Niewiadomia do Boguszowic organizowała życie szkolnej biblioteki, która był już nie tylko miejscem z książkami czy czasopismami, ale także miejscem gdzie odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi. W tych bibliotecznych spotkaniach uczestniczyli m.in. literaci, poeci, fotografowie, którzy opowiadali uczniom o swoich pasjach. Prywatnie osoba ciepła i wrażliwa na piękno otaczającego świata, kwiaty i naturę. Kochała podróże. Z chwilą przejścia na emeryturę nie straciła kontaktu ze szkołą. Bywała na organizowanych spotkaniach. Odwiedziła szkołę i to całkiem niedawno. Jej nagła śmierć była dla nas wszystkich dużym zaskoczeniem i wypełniła nasze serca ogromną pustką. Spoczywaj w spokoju Doroto.

Wyniki konkursu „Wianek wielkanocny”

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku był organizatorem międzyszkolnego konkursu „Wianek wielkanocny”. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. Nadesłane prace wykonane rożnymi technikami odzwierciedlały olbrzymią pomysłowość i kreatywność młodych twórców. Komisja nie miała łatwego zadania tym bardziej, że wszystkie nadesłane prace były oryginalne. Ostatecznie przyznano nagrody i wyróżnienia.

I miejsce zajęła Kamila Anioł z ZS nr 6 w Rybniku,

II miejsce zajął Aleksander Gołąb z SP 36 im. Czesława Miłosza,

III Adam Kasza ZSZS nr 6 w Katowicach.

Wyróżnienia otrzymali Maria Lassak z SP 36 im. Czesława Miłosza, Kamil Sroślak z ZS nr 6 w Rybniku, Szymon Lachowski z ZSZS nr 6 w Katowicach, Anna Fojcik z Żor, uczniowie klasy 4 al ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Rybniku. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym. Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

ZS6 na Targach Edukacji w Rybniku

Już po raz 15 zostały zorganizowane w Rybniku Targi Edukacji. Ofertę edukacyjną prezentowali uczniowie i nauczyciele Zespół Szkół nr 6 w Rybniku. Bardzo aktywny udział naszych przedstawicieli cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów klas ósmych, jak i ich rodziców.