Archiwum postów

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2006

Żegnaj Dorotko…

30.03.2023

We wtorek 28 marca zmarła Dorota Porwoł emerytowana nauczycielka, bibliotekarka w Zespole Szkół nr 6. Niemal całe swoje zawodowe życie związała ze szkolnictwem. Przez wiele lat pracowała w szkolnej bibliotece, którą z ogromnym pietyzmem i zaangażowaniem tworzyła. Była bardzo pogodna i radosna. Miała świetny kontakt z młodzieżą. Wrażliwa na problemy uczniów, starała się zawsze pomóc w potrzebie. Pełniła także funkcję doradcy zawodowego angażując się w organizację Rybnickich Dni Kariery. Była takim niespokojnym duchem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ciekawa świata i wiedzy, ustawicznie się dokształcała i podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Organizowała wycieczki dla uczniów i spotkania z absolwentami, pozostając w kontakcie z młodzieżą, która opuściła mury szkoły. Była dobrym organizatorem i potrafiła swoimi pomysłami zarażać innych. Z chwilą, kiedy ZS nr 6 przeniósł się z Niewiadomia do Boguszowic organizowała życie szkolnej biblioteki, która był już nie tylko miejscem z książkami czy czasopismami, ale także miejscem gdzie odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi. W tych bibliotecznych spotkaniach uczestniczyli m.in. literaci, poeci, fotografowie, którzy opowiadali uczniom o swoich pasjach. Prywatnie osoba ciepła i wrażliwa na piękno otaczającego świata, kwiaty i naturę. Kochała podróże. Z chwilą przejścia na emeryturę nie straciła kontaktu ze szkołą. Bywała na organizowanych spotkaniach. Odwiedziła szkołę i to całkiem niedawno. Jej nagła śmierć była dla nas wszystkich dużym zaskoczeniem i wypełniła nasze serca ogromną pustką. Spoczywaj w spokoju Doroto.