Z profilaktyką za pan brat

  Profilaktyka uzależnień odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wychowania młodych ludzi. Profilaktyka rozumiana jako działanie mające na celu wyeliminowanie negatywnych zjawisk jest sposobem reagowania na zjawiska postrzegane społecznie jako szkodliwe czy niepożądane.

W ramach projektu „Bądźmy razem-profilaktyka z integracją w tle” w Zespole Szkół nr 6 zorganizowano spotkanie z Bernadettą Lampert, która na co dzień pracuje jako terapeuta uzależnień w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychologicznej. Ma stały kontakt zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi uzależnionymi nie tylko od alkoholu, ale także od innych  środków zmieniających świadomość. Ma spore doświadczenie i dzieliła się z młodzieżą informacjami dotyczącymi szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Mówiła o przyczynach i skutkach nadużywania alkoholu czy innych środków psychotropowych.
 

 

Uczniowie klasy drugiej poznają zasady pisania CV

W środę 22.10 w ramach VI RDK w Rybniku  na zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających kreatywność na rynku pracy odbyła się lekcja pisania CV według standardów europejskich Europass.

Europass – CV używany jest w takiej samej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest przydatny każdemu, kto chce w ujednolicony sposób zaprezentować pracodawcy w kraju i za granicą posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
Uczniowie zapoznali się z głównymi zasadami tworzenia dobrego CV:
skupienie się na sprawach najważniejszych, pisać jasno i zwięźle, dostosowanie swego CV do stanowiska, o które się ubiegamy, sprawdzenie pisowni i interpunkcji, odpowiedni układ graficzny.
Uczniowie mieli możliwość porównania gotowych wzorów  różnych rodzajów CV, zależnie od podziałów:  chronologiczny, funkcjonalny, anglosaski, francuski, amerykański, europejski. Z pomocą nauczyciela przystąpili do pracy nad uzupełnianiem gotowego wzorca Europass CV.

Konferencja podsumowująca RDK z naszym udziałem

 W piątek 24 października 2014 roku w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej-Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego zorganizowano konferencję podsumowującą  VI Rybnickie Dni Kariery.

W spotkaniu zorganizowanym przez Rybnicka Platformę Poradnictwa Zawodowego uczestniczyli partnerzy przedsięwzięcia w tym także reprezentacyjna naszej szkoły z dyrektor placówki Grażyną Adamczyk na czele. Podczas spotkania, które oficjalnie otwarła zastępca prezydenta miasta Joanna Kryszczyszyn była okazja, aby zapoznać się ze sposobem  wypełnienia dokumentów aplikacyjnych oraz posłuchać wykładu na temat „Mój przyjaciel – rynek pracy” .
 
 
W trakcie konferencji nie brakowało popisów artystycznych oraz sportowych. Uczestnicy mili okazję poznać laureatów konkursu Master of CV. Młodzieżowa Rada Miasta współorganizator konkursu przedstawiła relację z tego oryginalnego współzawodnictwa. Nasza szkoła na specjalnym stoisku zaprezentowała wyroby rękodzieła artystycznego wykonane przez uczniów Zespołu Szkół nr 6 w ramach zajęć. Ostatnim akcentem konferencji była projekcja filmu Janusza Rzymanka pracownika Zespołu Szkół będąca próbą podsumowania VI edycji Rybnickich Dni Kariery na którymi patronat honorowy sprawował prezydent Rybnika.
 

Wizyta w Urzędzie Pracy w Rybniku

W ramach VI Rybnickich Dni Kariery klasa 1 zawodowa wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych w Urzędzie Pracy w Rybniku. Chociaż uczniowie jeszcze spędzą 3 lata na nauce szkolnej, już teraz warto przybliżyć im reguły i funkcjonowanie  rynku pracy na terenie Rybnika i nie tylko. Głównym tematem spotkania była kariera zawodowa, jej planowanie krok po kroku, już od momentu wyboru zawodu przez młodych ludzi.

Uczniowie aktywnie włączali się do dyskusji odnośnie tematu, uświadamiając sobie jednocześnie, jak ważny właśnie jest dla nich ten czas-czas nauki zawodu, doskonalenia i nabywania umiejętności np. językowych i własnego rozwoju. To wszystko w późniejszym czasie wpłynie na obranie właściwego celu i lepszy start w życiu zawodowym.
Dla naszych uczniów, ciekawe przykłady zmagania się z rynkiem pracy opowiadane przez naszych prowadzących były formą zetknięcia się z realiami, które towarzyszą ludziom niezależnie od wykształcenia czy wieku. Spotkanie w Urzędzie Pracy, myślę, otworzyło oczy naszych uczniów na swoją przyszłość zawodową i uświadomiło im, że tylko oni są kreatorami tej przyszłości. Tylko trzeba chcieć!

Wyróżnienie dla Zespołu Szkół nr 6

Zespół Szkół nr 6 został wyróżniony podczas akcji „Dialog ponad podziałami”. Organizatorami przedsięwzięcia byli pracownicy naukowi  Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego. Zamysłem akcji było uhonorowanie instytucji oraz osób działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

Z tej okazji w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 16 października zorganizowano uroczystą galę podczas której wręczono okolicznościowe statuetki oraz dyplomy dla osób łamiących stereotypy oraz budujących pozytywne relacje z osobami niepełnosprawnymi. W gronie wyróżnionych znalazło się m.in. Miasto Rybnik oraz Zespół Szkół nr 6 z Rybnika. Wyróżnienia odebrała dyrektor rybnickiej szkoły Grażyna Adamczyk. W artystycznej części spotkania wystąpił Chór „Harmonia” z Uniwersytetu Śląskiego oraz formacja „Słoneczny Gospel” z Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 z Pszczyny.