Duszpasterska wizyta

W czwartek 23 października Zespół Szkół nr 6 odwiedził biskup Adam Wodarczyk, któremu towarzyszył proboszcz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Boguszowicach ks. Krzysztofa Błotko. Gości przywitała w imieniu całej społeczności szkolnej dyrektor placówki Grażyna Adamczyk. Młodzież zaprezentowała gościom program artystyczny.

VII Rybnickie Dni Kariery pt.” Poznaj swojego doradcę kariery” w ZS nr 6

Uczeń kończący szkołę gimnazjalną jest często niezdecydowany, niedoinformowany, a przez to nieprzygotowany do podjęcia tak ważnej decyzji. Na warsztatach uczniowie uzyskali informacje, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze drogi zawodowej.

Jak młodzież ma przygotować się do wyboru szkoły po gimnazjum i zawodu?
Żeby odpowiedzieć na pytanie: „Jaka szkoła? Jaki zawód?” młodzi ludzie powinni najpierw poznać siebie. Powinni zdać sobie pytania: co mnie interesuje?, co lubię robić?, w czym jestem dobry?, jakie mam uzdolnienia? Poznać swoje mocne i słabe strony.
Jest to bardzo ważne by wybór zawodu był dopasowany do zainteresowań, temperamentu i zdolności. Doradca zawodowy położył nacisk na ograniczenia zdrowotne, które należy wziąć pod uwagę wybierając daną szkołę.
                   

Znane jest powiedzenie „znajdź pracę, którą lubisz a do końca życia nie będziesz musiał pracować”.

 Uczniowie mieli okazję do poszerzenia wiedzy o wielu zawodach, mogli określić czy ich zdolności i predyspozycje są zgodne z wybranym wstępnie zawodem i czy podołają w przyszłości w pracy w danym zawodzie.

 

 

 

 

 

W duchu sportowego współzawodnictwa

Prezentacji drużyn towarzyszył występ Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik. W ceremonii otwarcia uczestniczyło wielu znamienitych gości. Uczestników powitała dyrektor szkoły Grażyna Adamczyk, zaś otwarcia dokonał zastępca prezydenta miasta Rybnika Wojciech Świekosz.
 
Rozgrywki piłkarskie wygrała drużyna reprezentująca Stowarzyszenie 17 z Rybnika, drugie miejsce zajęli uczniowie ze szkoły w Hlucinie z Czech, a trzecie uczniowie z Gliwic. Na miejscach od 4 do 8 znalazły się drużyny ze Słowacji, Wodzisławia, Jastrzębia i Rybnika. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. Rozgrywkom piłkarskim towarzyszył konkurs kibica z udziałem Szkoły Podstawowej nr 16, Gimnazjum nr 5 i 7 z Rybnika, Gimnazjum z Jankowic, Szkoły Życia, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespołu Szkół nr 6. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. zachowanie, strój, doping kibiców oraz oryginalne hasła czy przyśpiewki. Najbardziej podobał się doping w wykonaniu uczniów ze Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Szkoła Życia”.  Na dalszych miejscach znalazły się odpowiednio z Gimnazjum w Jankowicach, Szkoła Podstawowa nr 16 oraz Specjalny Ośrodek-Szkolno-Wychowawczy. Zwycięzcy otrzymali upominki ufundowane przez Miasto Rybnik. Na zawodników jak i kibiców czekał poczęstunek.
 

 
 
Olimpiadzie towarzyszyło stoisko prezentujące osiągnięcia artystyczne uczniów Zespołu Szkół nr 6. Zarząd Stowarzyszenia „Dla Dobra” oraz dyrekcja Zespołu Szkół nr 6 dziękuje Miastu Rybnik za wsparcie przedsięwzięcia. Ponadto organizatorzy składają podziękowania pod adresem Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik, która uświetniła swoją obecnością sportowe współzawodnictwo. Dziękujemy radnym Rady Miasta za wsparcie oraz firmom i przedsiębiorstwom za wszelką pomoc przy organizacji imprezy. Dziękujemy pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia imprezy. Dziękujemy wreszcie kibicom oraz zawodnikom i ich trenerom z udział w tym sportowym święcie. Liczymy na to, że spotkamy się z Wami w roku przyszłym.

Nowy Samorząd Szkolny

Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu głosów nową przewodniczącą Samorządu Szkolnego została Angelika Faucz na którą oddano 27 głosów. W codziennej pracy będą jej pomagać Klaudia Gryglewska i Remik Orzechowski. Nowo wybrany Samorząd dziękuje za udzielone poparcie i zabiera się do pracy. Poniżej sylwetki szkolnych samorządowców.

Angelika Faucz-16 lat. Lubi sport, muzykę i taniec. Chce się zaangażować w organizację imprez w szkole. Ponadto myśli nad przygotowaniem kampanii zachęcającej zdrowych uczniów, a by zrezygnowali z windy. Bywa tak, że uczeń mający problemy motoryczne czy poruszający się na wózku musi czekać na windę, z której korzysta ktoś, kto bez problemu może chodzić po schodach.
Klaudia Gryglewska-18 lat. Lubi czytać książki i słuchać muzyki. Deklaruje pomoc  przewodniczącej w zakresie promocji przedsięwzięć organizowanych w szkole.
Remik Orzechowski-18 lat uczy się w zawodzie kucharz. Debiutuje w składzie Samorządu. Interesuje się koszykówką i piłką nożną.