Zapraszamy na Dni otwarte!

1. Do kogo skierowana jest prezentacja?

Przede wszystkim do uczniów z problemami edukacyjnymi i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na spotkanie zapraszamy również nauczycieli i rodziców, którzy często stają przed koniecznością wyboru/rekomendacji dalszej ścieżki edukacji swoich dzieci i podopiecznych.

2. Jaka będzie forma prezentacji?

Dla odwiedzających nas gości przygotowaliśmy szereg atrakcyjnych zajęć, które w ciekawy i aktywny sposób zaprezentują ofertę naszej placówki. Zaprezentujemy naszą infrastrukturę, pracownie którymi dysponujemy oraz zaprezentujemy zajęcia terapeutyczne realizowane w naszej szkole. W części z nich będzie można doświadczyć na własnej skórze.

3. Dlaczego warto?

Uczniowie zyskają wiedzę o specjalistycznej placówce funkcjonującej w Rybniku, która dla wielu może się okazać bardzo interesującą propozycją kontynuowania edukacji.

4. Jak wziąć udział?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 9:00- 15:00.

Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie poprzez e-mail: sekretariat@zs6rybnik.pl lub telefonicznie: 32 457 – 70 – 98, 509 627 831.

Gazetka szkolna

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru gazetki szkolnej. Przypomnijmy, że gazetka jest redagowana przez naszych uczniów podczas zajęć praktycznych z drukarstwa, pod okiem p. Janusza Rzymanka.

Erasmus+ Szkolimy się

Pod koniec grudnia 2022 roku w ZS nr 6 zorganizowano spotkanie uczestników projektu  Erasmus Plus “Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Jednym z pierwszych działań projektowych było spotkanie z psycholog szkolną Emilią Musiolik, która omówiła temat: Źródła stresu w pracy nauczyciela i sposoby radzenia sobie z nim?

Warto nadmienić, iż głównym celem działań projektowych o łącznej wartości blisko 39 tysięcy euro jest poszerzenie kompetencji zawodowych oraz językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczycieli  przysposobienia do pracy, doradców zawodowych oraz nauczycieli języka branżowego. 20 nauczyciele będzie uczestniczyć w 4 wyjazdach zagranicznych w trakcie których będę nie tylko obserwować nowoczesne metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ale także zdobywać wiedzę z zakresu skutecznego wykorzystania narzędzi do prowadzenia edukacji na odległość stosowanych w szkołach europejskich. Sporo miejsca w ramach projektu dotyczyć będzie dobrych praktyk wspomagających zatrudnienie młodych osób niepełnosprawnych oraz metod nauczania języka branżowego uczestnicy.

Przedmiotem poznania będą zatem nowoczesne metody pracy wykorzystywane w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży w normie intelektualnej, z orzeczeniem o niepełnosprawności, z autyzmem i Zespołem Aspergera, a wszystko po to, aby poprawić jakość kształcenia w rybnickiej placówce. 

Ponadto chodzi o poznanie rozwiązań stosowanych w krajach partnerskich dotyczących na przykład problemów zatrudniania młodzieży niepełnosprawnej, czy rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Działaniom projektowym będzie towarzyszyło opracowanie materiałów dydaktycznych, dotyczących nowoczesnych metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poznanie i zastosowanie na lekcjach narzędzi do pracy na odległość, sporządzenie opisów dobrych praktyk ich wykorzystanie oraz ewaluację i upowszechnienie rezultatów projektu. Pierwszy wyjazd w ramach projektu odbędzie się w lutym 2023 roku.

WOLONTARIAT SZKOLNY

Wraz z Młodzieżową Radą Miasta Rybnika nasz szkolny wolontariat włączył się do organizacji charytatywnej akcji Czapka św. Mikołaja. Zbieraliśmy m.in. żywność o długim terminie przydatności, słodycze, przybory szkolne, zabawki – wszystko nowe, nieużywane. Z zebranych darów przygotowano paczki dla seniorów, rodzin z dziećmi w trudnej sytuacji i przekazano towary podopiecznym Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu Samotnej Matki, osobom bezdomnym, na „Wspólny stół” i Radzie Kobiet dla osób z Ukrainy. Wszystkim Państwu, zaangażowanym w zbiórkę w ramach akcji charytatywnej Czapka św. Mikołaja bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.