PAŹDZIERNIK Międzynarodowym Miesiącem AAC!

Hasło tegorocznych obchodów “Pokaż swój głos” (ang. “Show your voice”).
Wzajemna komunikacja jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Dzięki komunikacji możemy przekazywać swoje myśli, informacje, wyrażać uczucia, emocje, sygnalizować nasze potrzeby. Na co dzień zwykle porozumiewamy się za pomocą słów mówionych lub pisanych. Bardzo ważną rolę, zwłaszcza w wyrażaniu emocji, odgrywa również komunikacja niewerbalna – nasze gesty, mimika, wyraz twarzy, postawa ciała, ton i barwa głosu. Jednak wśród nas są osoby, które z różnych powodów nie mogą w wystarczającym stopniu porozumiewać się werbalnie. Ich proces mowy uległ opóźnieniu, uszkodzeniu lub zaistniały
inne czynniki utrudniające komunikację. Mogą to być np. osoby z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, afazją, a także innymi zaburzeniami mowy na skutek chorób, urazów, itp. Nazywamy je osobami ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Wszyscy oni mogą posługiwać się specjalnymi rodzajami
komunikacji, zwanymi AAC. Jest to skrót pochodzący z języka angielskiego (Alternative and Augumentative Communication), oznacza Komunikację Alternatywną i Wspomagającą. Są to wszelkie metody komunikacji, którymi posługują się osoby, które z różnych powodów nie mogą mówić za pomocą słów lub ich mowa jest w pewnym stopniu niezrozumiała dla innych
i nie pozwala im się skutecznie porozumiewać. Wykorzystują: gesty, obrazki, symbole, piktogramy, zdjęcia, a także technologię informacyjną, np. komputer ze specjalnym oprogramowaniem, elektroniczne komunikatory i tablice komunikacyjne. Stanowią one strategie pomocnicze, które pozwalają na bardziej efektywną komunikację, czyli na to, żeby
porozumieć się z drugim człowiekiem.
W naszej szkole w październiku mieliśmy wiele okazji, by lepiej poznać potrzeby osób wymagających wsparcia komunikacyjnego. Dnia 18 października odbyły się warsztaty języka migowego „Wy-migaj się” prowadzone przez pana Adama Makarewicza. Była to okazja do
poszerzenia swojej wiedzy na temat komunikacji osób z niedosłuchem oraz poćwiczenia podstawowych zwrotów i wyrażeń w języku migowym. 24 października obchodziliśmy „Zielony dzień”. Mogliśmy podziwiać uczniów i nauczycieli ubranych w różnych odcieniach koloru zielonego. Odbywały się również różne gry i zabawy aac-owe. Przez cały miesiąc można podziwiać gazetkę oraz rozwieszone w różnych miejscach symbole MÓWIKOWE.
Również nauczyciele mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniu z programu MÓWIK Print. Podczas lekcji wielu uczniów mogło wykorzystać pictogramy do nauki i porozumiewania się.
Mamy nadzieję, że doświadczenia tego miesiąca pomogły lepiej zrozumieć potrzeby komunikacyjne innych, przełamać stereotypy i otworzyć się na nowe sposoby komunikacji.

Wizyta w Muzeum oraz Zieleni Miejskiej w Rybniku

25.10.2022 klasy 3Ap oraz 3Ep pod opieką Pani Adriany oraz Pana Marcina wybrały się na wycieczkę do Rybnika. Najpierw zwiedziliśmy nasze muzeum znajdujące się w rybnickim ratuszu, a po którym oprowadził nas Pan Marcin. Znajdują się tam bardzo ciekawe wystawy stałe oraz czasowe (obecnie np. wystawa klocków lego z m.in. specjalnie przygotowanymi budowlami z klocków naszych rybnickich budynków). Dużo emocji wzbudziła izba śląska, w której spędziliśmy sporo czasu oraz sztolnia kopalniana. Następnie udaliśmy się do pasażu Korfantego, gdzie wraz z wcześniej umówionymi pracownikami Zieleni Miejskiej w Rybniku, odbyliśmy praktyczne zajęcia z ogrodnictwa. Początkowo usunęliśmy chwasty z rabat kwiatowych, następnie sadziliśmy cebule tulipanów, oraz wysypywaliśmy korę na zakończenie prac. W innym miejscu uczyliśmy się podwiązywania traw ozdobnych na zimę. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych informacji na temat ogrodnictwa, które na pewno wykorzystamy w naszym szkolnym ogródku. Mamy w planie kolejne spotkania już w siedzibie firmy, prowadzone w gospodarstwie ogrodniczym Zieleni Miejskiej. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor ZZM oraz Panu Bernardowi i Pani Kasi oraz bardzo sympatycznym paniom z którymi miło i pożytecznie spędziliśmy czas💪🤗🤗 Do zobaczenia!:)

Rozstrzygnięcie konkursu na Portret nauczyciela ZS6

W naszej szkole kolejny raz odbył się konkurs z okazji Dnia Edukacji Narodowej na portret nauczyciela. Miło nam dodać, że konkurs ten cieszy się dużą popularnością i jak co roku Wasze prace są miłym, uzupełniającym akcentem podczas akademii – kiedy możemy oceniać Wasz talent. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!

I miejsce – Dominika S.

II miejsca – Kinga M. oraz Oliwia B.

III miejsca – Alicja B. oraz Zuzanna F.

Wyróżnienia: Piotr P., Michał J., Zuzanna M.

Zuzia laureatką „Dnia z pasją”

Zuzanna Miśkiewicz uczennica klasy 3 na kierunku drukarstwo Zespole Szkół nr 6 w Rybniku zajęła 3 miejsce w konkursie „Dzień z Pasją” w kategorii artystycznej. Warto nadmienić, iż to właśnie w tej kategorii było najwięcej zgłoszeń. Dodajmy, że Zuzia świetnie rysuje, projektuje nadruki na koszulki, które następnie sama wykonuje. Praktyczne każdą wolną chwilę spędza z ołówkiem i szkicownikiem. Podczas „Dnia z pasją” zaprezentowano krótki film o młodej artystce. Zuzi podczas spotkania w ZST towarzyszyła także mini wystawa jej osiągnięć artystycznych. Gratulujemy utalentowanej uczennicy i życzymy wielu sukcesów. Warto dodać, iż przedsięwzięcie wpisuje się w trwające w naszym mieście Rybnickie Dni Kariery organizowane przez Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego.