Zestaw podręczników do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku

Aby nie wprowadzać w błąd uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, zostały w tym miejscu podane jedynie te podręczniki, które należy zakupić i będą one wymagane na zajęciach szkolnych.
Do pozostałych przedmiotów uczniowie naszej szkoły otrzymają podręczniki lub materiały przygotowane przez nauczyciela.

Przedmiot Tytuł podręcznika
biologia  Biologia na czasie. Wyd. Nowa Era

technologia gastronomiczna (tylko kierunek gastronomiczny)

 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – część I, II i III
edukacja dla bezpieczeństwa  Edukacja dla bezpieczeństwa, Breitkopf, Wowra. WSiP
historia w kl.I  Ciekawi świata – Historia. Operon

Zestaw podręczników dla Gimnazjum nr 19 Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku

Aby nie wprowadzać w błąd uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, zostały w tym miejscu podane jedynie te podręczniki, które należy zakupić i będą one wymagane na zajęciach szkolAby nie wprowadzać w błąd uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, zostały w tym miejscu podane jedynie te podręczniki, które należy zakupić i będą one wymagane na zajęciach szkolnych.
Do pozostałych przedmiotów uczniowie naszej szkoły otrzymają podręczniki lub materiały przygotowane przez nauczyciela.

Przedmiot  Tytuł podręcznika
 j. polski kl. I  Język polski kl. I  WSiP (dla szkół specjalnych)
 j. polski kl. II  Język polski kl. II WSiP (dla szkół specjalnych)
 historia kl. I  Historia kl. I. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 historia kl. II  Historia kl. II. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 biologia kl. I  Puls życia I, A. Zdziennicka. Nowa Era
 biologia kl. II  Puls życia II,  A. Zdziennicka. Nowa Era
 zajęcia techniczne – Zajęcia techniczne (podręcznik), U. Białka. Wyd. Operon
– Zajęcia krawieckie (ćwiczenia), A. Jacek-Szabela
– Zajęcia kulinarne (ćwiczenia), M. Rybarska
 chemia kl. I  Chemia I, E. Megiel (dla gimnazjum specjalnego)

Warsztaty w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Rybniku

 

Klasy Ib/p i Ic/p uczestniczyły w bardzo ciekawych zajęciach w Bibliotece Miejskiej w Dziale dla Dzieci i Młodzieży. Warsztaty prowadził pan Piotr Gorus – artysta fotografik i propagator sztuki introligatorskiej.  

Uczniowie mogli obejrzeć jego wystawę i dowiedzieć się ciekawych rzeczy o oprawianiu książek. Potem młodzież wykonała swoje małe dzieła w technice suminagashi. W ruch poszedł papier, kuwety z wodą , kolorowe tusze i pędzelki. Każdy uruchomił wyobraźnię a pan Piotr pomagał osiągnąć kolorowe efekty na barwionych papierach. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni, nawet Ci mało uzdolnieni artystycznie mogli wykonać i zabrać ze sobą piękne dzieło. A to wstęp do dalszego wykorzystania barwionego papieru- na kartki, wizytówki czy do dalszych twórczych działań. 

http://www.biblioteka.rybnik.pl/?id=5

http://www.foto-gorus.pl/pl

 

Pod koniec wycieczki po Rybniku, uczniowie obejrzeli jeszcze wystawę czasową w Muzeum Rybnickim pt. "Myć się czy wietrzyć”. Dawne zwyczaje i sprzęty do utrzymania higieny budziły uśmiech, a czasami niedowierzanie. Niektóre sprzęty do prania , młodzież pamiętała z domów swoich babć, a panie  nauczycielki też z uśmiechem powspominały jak do dawniej bywało.
http://www.muzeum.rybnik.pl/

  

Ostatni dzwonek przed wakacjami i konferencja plenarna

 

Piątek 28 czerwca był ostatnim dniem zajęć w roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół nr 6. Przed uczniami i nauczycielami zasłużony wypoczynek. Cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystszej mszy świętej. Po nabożeństwie podczas okolicznościowego spotkania tym najbardziej zasłużonym uczniów, laureatom licznych konkursów, posiadających na swoim koncie znaczące wyniki sportowe, artystyczne, kulturalne czy naukowe wręczono dyplomy oraz nagrody. 

 

       

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Po akademii młodzież spotkała się w klasach ze swoimi nauczycielami, aby odebrać świadectwa.

 

       

Tego dnia w szkolnej auli odbyła również konferencja plenarna będąca próbą podsumowania całorocznej pracy placówki. Witając zebranych dyrektor szkoły Grażyna Adamczyk zapoznała uczestników z porządkiem obrad. W dalszej części spotkania zaprezentowano sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „DLA DOBRA” zaś Ewelina Tomala,  Barbara Bauerek- Matloch omówiły techniczny zarys programu „Moja pierwsza praca” związanego z doskonaleniem umiejętności uczniów w różnych obszarach zawodowych, wynikających z podstawy programowej. W trakcie spotkania omówiono także zganienia związane z ubezpieczeniem uczniów oraz nauczycieli w kolejnym roku szkolnym. Wicedyrektor szkoły Tatiana Szuła oraz Sabina Kuźnik przedstawiły sprawozdanie z realizacji zadań placówki. Swoje sprawozdanie przedstawiła również pedagog szkolna, która zaprezentowała m.in. programy edukacyjne promujące działania prozdrowotne. Sprawdzanie z realizacji podstawy programowej przedstawiła Tatiana Szuła. Swoje sprawozdania zaprezentowali nauczyciele odpowiadający m.in. za ewaluację wewnętrzną szkoły, przewodnicząca komisji socjalnej, logopeda, opiekun komisji socjalnej, bibliotekarz, szkolny koordynator programów unijnych, przewodniczący szkolnego zespołu wychowawczego, opiekun przedmiotów zawodowych, opiekun świetlicy, przewodnicząca komisji przedmiotów ogólnokształcących, pracowni komputerowej. W dalszej części konferencji plenarnej całoroczną pracę podsumował również koordynator samorządu uczniowskiego, społeczny inspektor pracy, koordynatorzy szkolnych projektów edukacyjnych. pielęgniarka oraz osoby odpowiedzialne za promocję szkoły w tym za stronę internetową.  W trakcie spotkania podkreślano rolę i znaczenie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz z mediami. Sporo ciepłych słów padło pod adresem szkolnego wolontariatu. Podziękowano nauczycielom zaangażowanym w realizowanie różnorodnych przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i sportowych. Nauczyciele stażyści przedstawili swoje sprawozdania.  Na zakończenie dyrektor placówki zaprezentowała sprawozdanie,  w którym odniosła się do przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz obserwacji doraźnych. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na znaczącą poprawę frekwencji uczniów. Wspomniała także o procesie doposażania pracowni oraz planowanych remontach w tym o usuwaniu szkód spowodowanych ostatnim gradobiciem. Dyrektor szkoły podziękowała również nauczycielom, księżom, pracownikom administracji, obsługi, kierowcom za rzetelną i pełną zaangażowania pracę oraz życzyła wszystkim udanych wakacji.

 

   

Ogródek relaksacyjny w ramach „Szkoły Partycypacji” – już otwarty

W czwartek 20 czerwca o 12.35 dokonano oficjalnego otwarcia ogródka relaksacyjnego przy Zespole Szkól nr 6.  Przecięcie wstęgi było sporym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej.  

Od dobrych kilku tygodni mogliśmy śledzić jak na terenie szkolnego obejścia, powstaje zadbany  ogródek. Oczyszczono teren z kamieni i chwastów. Nawieziono ziemię, zadbano o elementy małej architektury ogrodowej, posadzono rośliny ozdobne, kwiaty, iglaki. Wysiano trawę, zakupiono ławki, grill i zadaszenie chroniące zarówno przed słońcem jak i deszczem. Ogródek będzie służył zarówno uczniom jak i nauczycielom. Dość powiedzieć, że zarówno jedni jak i drudzy włożyli w ten obiekt sporo pracy.

     

Na budowę ogródka szkoła dostała dofinansowanie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRiS z Rybnika w ramach konkursu „Szkoła partycypacji”.  Zamysłem konkursu było zaktywizowanie uczniów ich rodziców oraz nauczycieli do działań na rzecz całej społeczności szkolnej. Ogródek relaksacyjny był jednym z 3 projektów, który 22 marca podczas debaty został wybrany do dalszej realizacji. W uroczystym otwarciu obiektu połączonym ze wspólnym grillowaniem uczestniczył Janusz Piechoczek ze Stowarzyszenia CRiS, któremu w imieniu uczniów oraz nauczycieli pragniemy serdecznie podziękować za finansowe wsparcie całego przedsięwzięcia.